Naujienos

Skelbiama IV Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada (2021–2022 m. m.)

2021 m. birželio 14 d. Etninės kultūros globos taryba kreipėsi į Lietuvos savivaldybes, kviesdama dalyvauti jau ketvirtą kartą organizuojamoje Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadoje (toliau – Olimpiada).

Dalyvauti apsisprendusiose savivaldybėse Olimpiados pirmasis etapas vyks šių metų gruodžio mėnesį. Jį rengiant savivaldybėms pagelbės EKGT ir jos padaliniai etnografiniuose regionuose – regioninės etninės kultūros globos tarybos. Jos padės organizuoti komisijų sudarymą bei parengti etnokultūros testo užduotį.

IV Olimpiados tema – „Etnografiniai regionai: tradicinė muzika, tautinis drabužis, patarmės, kulinarinis paveldas ir kitos savitos tradicijos“. 

 

Visi Lietuvos etnografiniai regionai verti atmintinų metų

2019-uosius Seimas buvo paskelbęs Žemaitijos metais. Tokiu būdu paminėtas iškilus 800 metų Žemaitijos pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose jubiliejus; Žemaitija pagerbta pripažįstant itin didelę jos reikšmę Lietuvos valstybės istorijoje. Etninės kultūros globos taryba labai džiaugiasi iniciatyva valstybės atmintinus metus dedikuoti vienam iš Lietuvos etnografinių regionų ir siūlo artimiausiu metu skelbti ir kitų Lietuvos etnografinių regionų atmintinus metus.

Siūlymai dėl etnosporto įtraukimo į Sporto įstatymą įvertinti palankiai

Birželio pradžioje Etninės kultūros globos taryba Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui ir Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijai pateikė raštą, kuriame išdėstė siūlymus dėl Sporto įstatymo keitimo, integruojant į jį etnosportą. Šie siūlymai parengti drauge su Lietuvos etnosporto komitetu (LEK).

Išrinkti EKGT Regioninių tarybų pirmininkai ir jų pavaduotojai

2021 m. birželio 8 dienos Etninės kultūros globos tarybos posėdyje naujai dvejų (2021–2023) metų kadencijai patvirtinti Regioninių etninės kultūros globos tarybų pirmininkai ir jų pavaduotojai.

Išrinkti 7 Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos komisijos nariai

2021 m. birželio 8 d. posėdyje Etninės kultūros globos taryba išrinko 7 Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisijos narius. Remiantis Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos komisijos nuostatais, jie buvo išrinkti iš EKGT bei jos regioniniuose padaliniuose atstovus turinčių mokslo ir studijų, kultūros institucijų bei nevyriausybinių organizacijų pasiūlytų kandidatų.

X