Naujienos

„Reitingų“ žurnale – dėmesys Etninės kultūros olimpiadai

Populiarus visuomenėje žurnalas „Reitingai“ 2021 metų Nr. 1 (15) tarp išskirtinių mokyklų pasiekimų menų olimpiadose ir konkursuose mini ir Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadą. Žurnale pateikiami 2019–2020 metais vykusios Olimpiados (II Olimpiados) šalies turo rezultatai – išvardintos laureatus parengusios mokyklos.

„Reitingai“ – analitinis švietimo ir aukštojo mokslo žurnalas, kokybiniais pjūviais analizuojantis visas Lietuvos vidurines mokyklas bei gimnazijas ir aukštąsias mokylas. Duomenis šiam žurnalui rengia patyrę reitingavimo profesionalai, duomenys audituojami.

Šia gera žinia pasidalijo viena iš Etninės kultūros olimpiados iniciatorių ir organizatorių, Vilniaus Simono Stanevičiaus progimazijos direktorė Daiva Briedienė. Džiugu, kad tarp ilgas tradicijas turinčių olimpiadų ir konkursų (muzikos, dailės olimpiadų, epistolinio rašinio konkurso) garbingą vietą užima dar visai neseniai pradėta organizuoti Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada. 

EKGT informacija

 

Švietimo ir mokslo darbo grupės posėdis

2021 m. birželio 3 d. įvyko EKGT Švietimo ir mokslo darbo grupės (toliau – Švietimo grupė) nuotolinis posėdis. Posėdžio metu buvo aptarti tokie klausimai: Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos bendruomenės kreipimasis į EKGT, III Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados (toliau – Olimpiada) rezultatai ir patirtis, Olimpiados sąlygų ir Rekomendacijų atnaujinimas, vertinimo komisijos darbo reglamento ir apeliavimo tvarkos aprašo sudarymas, IV Olimpiados tema ir jos paskelbimas, seminaro mokytojams surengimas spalio mėnesį.

Šeštojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Šių metų šeštasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyks birželio 8 d. 13 val. nuotoliniu būdu.

Posėdžio darbotvarkėje numatyti klausimai:

  1. Dėl Tarybos deleguojamų narių į Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisiją (20 min.).
  2. Dėl siūlymo papildyti Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnį, įtraukiant Nacionalinę Jono Basanavičiaus premiją gavusius asmenis (15 min.).
  3. Dėl siūlymo tobulinti Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymą, grąžinant horizontalaus pobūdžio plėtros programas ir kitus strateginio planavimo dokumentus (15 min.).
  4. Dėl siūlymo perkelti EKGT į „Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo“ II grupę (10 min.).
  5. Dėl Alytaus m. „Sakalėlio“ pradinės mokyklos naikinimo (15 min.).
  6. Dėl seminaro Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados rengėjams surengimo (15 min.).
  7. Dėl Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo papildymo „gyvaisiais muziejais“ projekto tobulinimo inicijavimo (20 min.).
  8. Dėl EKGT regioninių tarybų pirmininkų ir pirmininko pavaduotojų tvirtinimo (30 min.).
  9. Kiti klausimai.

Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė
Nuotraukoje – studijoje „Giedražolė“ sukurtas žolynas

Lietuvoje vyks pasaulinis tradicinių šokių tyrinėtojų simpoziumas

2021 m. liepos 12–18 d. Klaipėdoje bus surengtas pasaulinės reikšmės tradicinių šokių tyrinėtojų simpoziumas (kuris turėjo įvykti 2020 m., bet dėl pandemijos perkeltas į 2021 m.). Tai itin svarbus įvykis Lietuvai, kurioje etnochoreologijos studijos kryptingai vykdomos nuo 1989 metų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA) Etnomuzikologijos katedroje, o visuomenės susidomėjimas tradiciniais šokiais itin auga nuo 2002 metų ėmus sparčiai plisti naujam tradicinių šokių klubų judėjimui, kurį inicijavo Lietuvių etninės kultūros draugija (toliau – LEKD).

Tarptautinis simpoziumas „Tautodailė šiuolaikinėje visuomenėje“

2021 m. gegužės 26 d. įvyko tarptautinis simpoziumas „Tautodailė šiuolaikinėje visuomenėje“, skirtas įvairių šalių liaudies meno ir amatų tradicijų būklei dabarties pasaulyje aptarti.

Surengti šį simpoziumą buvo numatyta 2020 metais kaip svarbiausią Seimo paskelbtų Tautodailės metų ir tautodailės tyrinėtojo Pauliaus Galaunės 130-ųjų gimimo metinių minėjimo ringinį. Dėl nepalankios pandeminės situacijos renginiui persikėlus į 2021 m., jo problematika neprarado reikšmės, atvirkščiai – įgavo naujų aktualių aspektų.

Nuotolinį tarptautinį simpoziumą organizavo Etninės kultūros globos taryba, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Lietuvos kultūros tyrimų institutas kartu su Seimo Kultūros komitetu.

Ankstesnis 1 ... 3 4 5 6 7 ... 69 Sekantis
X