NAUJIENOS

Su apginta Lietuvos laisve! Su Laisvės gynėjų diena!

Brangieji, švenčiame prieš 30 metų apgintą Lietuvos laisvę. Tegu šiandien skamba Lietuvos laisvės gynėjų lūpose aidėjusios dainos.
Etninės kultūros globos taryba sudarė karinio, partizaninio, tremties folkloro ir postfolkloro grojaraštį. Jį galima rasti čia: https://www.pakartot.lt/playlist/patriotines2
EKGT informacija
Manto Puidos nuotrauka

Taryba siekia, kad Nacionalinė J. Basanavičiaus premija būtų teikiama kartu su kitomis Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis

2021 m. sausio 7 d. Etninės kultūros globos taryba kreipėsi į Jo Ekscelenciją Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą, Lietuvos Respublikos kultūros ministrą Simoną Kairį bei Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetą. Tarybos kreipimesi išdėstytos problemos, susijusios su Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureato diplomo ir ženklo įteikimu.

Tarybos pirmojo metų posėdžio darbotvarkė

Pirmasis 2021 metų tarybos posėdis vyks sausio 12 d. 13 val. nuotoliniu būdu. Posėdyje numatomi klausimai:

  1. Dėl Tarybos 2020–2022 m. strateginio veiklos plano ir 2020 m. sąmatos įvykdymo (20 min.).
  2. Dėl Tarybos 2021–2023 m. strateginio veiklos plano ir 2021 m. sąmatos tvirtinimo (15 min.).
  3. Dėl 2021 m. Tarybos veiklos plano (20 min.).
  4. Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos teikimo šventės surengimo (20 min.).
  5. Kiti klausimai (10 min.).

     Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė
     Nuotraukoje – studijoje „Giedražolė“ sukurtas žolynas

Etnokultūrinių kaimo turizmo sodybų gidas

Etninės kultūros globos taryba parengė Lietuvos etnokultūrinių kaimo turizmo sodybų gidą. Į jį įtrauktos sodybos, laimėjusios prizines vietas ar nominacijas Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse, kurį 2019–2020 metais Taryba organizavo kartu su Lietuvos kaimo turizmo asociacija bei Žemės ūkio ministerija.

Dėl nepakankamo etninės kultūros finansavimo KRF lėšomis

Etninės kultūros globos taryba (toliau – EKGT) jau daugelį metų atkreipia dėmesį, kad etninei kultūrai vis mažinamas finansavimas KRF lėšomis, kurias skirsto Lietuvos kultūros taryba (toliau – LKT). EKGT pastebi, kad kasmet padėtis tik blogėja, nepaisant to, kad KRF lėšos nuolat auga. 

Aukštaitijos tarybos paskutinio metų posėdžio nutarimai

Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos paskutinis metų posėdis įvyko 2020 m. gruodžio 11 d. nuotoliniu būdu. Posėdyje svarstyti klausimai: dėl Aukštaitijos regiono heraldinių ženklų, dėl Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso rezultatų, dėl pasirengimo Etninės kultūros olimpiados I-ajam savivaldybių turui ir kt.

SVARBU

Baltu vienybes sasauka
Lietuvoje kasmet vyksta daug renginių, kuriuose galima pajusti etninės kultūros dvasią. Čia rasite įspūdingiausius, turinčius giliausias tradicijas, sukeliančius didžiausias emocijas, suburiančius skaitlingiausią bendruomenę arba patraukiančius dėmesį nauju požiūriu į etninę kultūrą.
Kviečiame svečiuotis Lietuvos kaimo turizmo sodybose, kuriose saugomos kaimo architektūros tradicijos, puoselėjamos senosios lietuviškos augalų ir gyvūnų veislės. Pažinkime Lietuvos etnografinių regionų papročius, dalyvaudami šiose sodybose rengiamose etnokultūrinėse edukacijose.
kukumbalis
Etninei kultūrai neabejingus ir jos žinias jaunajai kartai perduoti siekiančius mokytojus kviečiame naudotis etninės kultūros ugdymo metodinėmis rekomendacijomis bei etninės kultūros ugdymo bendrosiomis programomis.

LIETUVOS ETNOGRAFINIAI REGIONAI

Kiekvienas Lietuvos etnografnis regionas yra istoriškai susiformavusi teritorija, turinti savo gentines ištakas, istorinį palikimą ir savitas kultūrines ypatybes, kurios iki mūsų laikų išliko kaip materialusis ir nematerialusis paveldas (tarmės, sakytinis ir muzikinis folkloras, papročiai, valgiai, architektūra, drabužiai, audiniai, tradiciniai dirbiniai ir kt.). Tokie etnografnio regiono požymiai nurodyti ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje pateiktame apibrėžime: etnografinis regionas – istoriškai susiformavusi teritorijos dalis, kurioje išlaikyta savita tarmė, tradicijos ir papročiai, integruotas baltų genčių palikimas.

Lietuvoje yra penki etnografniai regionai, pasižymintys istoriškai susiformavusiais kultūriniais ypatumais: Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Suvalkija (Sūduva), Mažoji Lietuva ir Žemaitija. Skaityti toliau>>>

EKGT BIČIULIAI

X