NAUJIENOS

Etninės kultūros globos tarybos 20-mečio šventė

Šiemet Etninės kultūros globos taryba kartu su savo padaliniais – Regioninėmis etninės kultūros globos tarybomis – švenčia 20 metų veiklos jubiliejų. Ta proga 2021 m. spalio 1 d. Lietuvos liaudies buities muziejuje vyks EKGT 20-mečio renginys. Šventėje susitiks EKGT ir Regioninių tarybų nariai, buvę EKGT vadovai, specialistai bei garbės svečiai.

Seminaras – pasirengimas ketvirtajai Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadai

Šiais metais jau ketvirtą kartą organizuojama Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada. Kviečiame jai dėmesingai pasiruošti!

Etninės kultūros globos taryba kartu su Kauno tautinės kultūros centru 2021 m. spalio 7 d. rengia seminarą „Lietuvos etnografinių regionų pažinimo įtraukimas į etnokultūrinį ugdymą“, kuriame etninės kultūros ekspertai dalinsis žiniomis, reikalingomis ruošiantis Olimpiadai.

Kviečiame dalyvauti etninės kultūros, dailės, technologijų, lietuvių kalbos, istorijos bei kitų dalykų, neformaliojo švietimo mokytojus!

 

Parengtas Etninės kultūros bendrosios ugdymo programos projektas

Nacionalinės švietimo agentūros iniciatyva šių metų pavasarį prasidėjo Bendrųjų ugdymo programų 1–10 klasėms atnaujinimas. Nutarta atnaujinti 31 mokomojo dalyko programas, tarp jų – etninės kultūros bendrojo ugdymo programą.

Šiuo metu bendrųjų ugdymo programų projektai jau yra parengti ir skelbiami Švietimo portale www.emokykla.lt. Šiame portale galima susipažinti ir su Etninės kultūros bendrosios ugdymo programos projektu >>>

Sveikiname sulaukus Rudens lygės ir Baltų vienybės dienos!

Susitikime šiandien prie Baltų vienybės laužų. Simboliškai parsineškime vienybės ugnies į savo namų židinius. Tegu ji šildo mus visą tamsųjį metų laiką iki pat pavasario ir tepadeda išlaikyti vienybę mūsų šeimose, bendruomenėse ir visuomenėje.

Šilčiausi linkėjimai mūsų broliukams latviams!

Etninės kultūros globos taryba
Varnių regioninio parko nuotrauka
 

Septintajame Tarybos posėdyje svarstyta

Rugsėjo 14 dieną, po vasaros pertraukos, įvyko septintasis šių metų Etninės kultūros globos tarybos posėdis.

Pirmuoju punktu posėdyje aptartas etninės kultūros finansavimo per Lietuvos kultūros tarybą (LKT) klausimas. Atkreiptas dėmesys, kad per menko etninės kultūros finansavimo problemą EKGT kelia jau ne vienerius metus. Ši problema bei siūlymai dėl jos sprendimo išdėstyti ne viename LKT adresuotame rašte, aptarti susitikimuose su LKT vadovybe bei Kultūros ministerijos, Seimo Kultūros komiteto atstovais. 

Kviečiame dalyvauti Baltų vienybės ugnies sąšaukoje

Rugsėjo 22 d., pažymint 1236 metais šią dieną iškovotą baltų genčių pergalę prieš Livonijos ordiną Saulės mūšyje, Lietuvos ir Latvijos Seimų nutarimu minima Baltų vienybės diena.

Šia proga 2005 metais Žemaitijoje ant Girininkų, Šatrijos ir Sprūdės piliakalnių buvo uždegtos ugnys, simbolizuojančios baltų (baltų grupės kalbomis kalbėjusių genčių ir šios grupės kalbomis kalbančių tautų) vienybę. Šios akcijos iniciatoriai - Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas „Aukuras“. Nuo tada „Aukuras" kasmet skelbia Baltų vienybės ugnies sąšaukos akciją - visus baltus, o taip pat visus baltų kultūros mylėtojus kviečia rugsėjo 22 d. 20-21 val. uždegti simbolinę baltų vienybės ugnį, ypač ant piliakalnių ir kitose baltų istorijoje reikšmingose vietose.

SVARBU

Baltu vienybes sasauka
Lietuvoje kasmet vyksta daug renginių, kuriuose galima pajusti etninės kultūros dvasią. Čia rasite įspūdingiausius, turinčius giliausias tradicijas, sukeliančius didžiausias emocijas, suburiančius skaitlingiausią bendruomenę arba patraukiančius dėmesį nauju požiūriu į etninę kultūrą.
Kviečiame svečiuotis Lietuvos kaimo turizmo sodybose, kuriose laikomasi senųjų architektūros tradicijų, puoselėjamos lietuviškos augalų ir gyvūnų veislės, saugomos amatų ir kulinarinio paveldo paslaptys. Pažinkime Lietuvos etnografinių regionų papročius ilsėdamiesi šiose sodybose!
kukumbalis
Etninei kultūrai neabejingus ir jos žinias jaunajai kartai perduoti siekiančius mokytojus kviečiame naudotis etninės kultūros ugdymo metodinėmis rekomendacijomis bei etninės kultūros ugdymo bendrosiomis programomis.

LIETUVOS ETNOGRAFINIAI REGIONAI

Kiekvienas Lietuvos etnografnis regionas yra istoriškai susiformavusi teritorija, turinti savo gentines ištakas, istorinį palikimą ir savitas kultūrines ypatybes, kurios iki mūsų laikų išliko kaip materialusis ir nematerialusis paveldas (tarmės, sakytinis ir muzikinis folkloras, papročiai, valgiai, architektūra, drabužiai, audiniai, tradiciniai dirbiniai ir kt.). Tokie etnografnio regiono požymiai nurodyti ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje pateiktame apibrėžime: etnografinis regionas – istoriškai susiformavusi teritorijos dalis, kurioje išlaikyta savita tarmė, tradicijos ir papročiai, integruotas baltų genčių palikimas.

Lietuvoje yra penki etnografniai regionai, pasižymintys istoriškai susiformavusiais kultūriniais ypatumais: Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Suvalkija (Sūduva), Mažoji Lietuva ir Žemaitija. Skaityti toliau>>>

EKGT BIČIULIAI

X