Naujienos

Išrinkti 7 Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos komisijos nariai

2021 m. birželio 8 d. posėdyje Etninės kultūros globos taryba išrinko 7 Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisijos narius. Remiantis Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos komisijos nuostatais, jie buvo išrinkti iš EKGT bei jos regioniniuose padaliniuose atstovus turinčių mokslo ir studijų, kultūros institucijų bei nevyriausybinių organizacijų pasiūlytų kandidatų.

„Reitingų“ žurnale – dėmesys Etninės kultūros olimpiadai

Populiarus visuomenėje žurnalas „Reitingai“ 2021 metų Nr. 1 (15) tarp išskirtinių mokyklų pasiekimų menų olimpiadose ir konkursuose mini ir Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadą. Žurnale pateikiami 2019–2020 metais vykusios Olimpiados (II Olimpiados) šalies turo rezultatai – išvardintos laureatus parengusios mokyklos.

„Reitingai“ – analitinis švietimo ir aukštojo mokslo žurnalas, kokybiniais pjūviais analizuojantis visas Lietuvos vidurines mokyklas bei gimnazijas ir aukštąsias mokylas. Duomenis šiam žurnalui rengia patyrę reitingavimo profesionalai, duomenys audituojami.

Šia gera žinia pasidalijo viena iš Etninės kultūros olimpiados iniciatorių ir organizatorių, Vilniaus Simono Stanevičiaus progimazijos direktorė Daiva Briedienė. Džiugu, kad tarp ilgas tradicijas turinčių olimpiadų ir konkursų (muzikos, dailės olimpiadų, epistolinio rašinio konkurso) garbingą vietą užima dar visai neseniai pradėta organizuoti Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada. 

EKGT informacija

 

Vasaros etnorenginių gidas

Vasarai prasidėjus primename apie mūsų paruoštą Lietuvos etnorenginių gidą. Jūsų dėmesiui – šių metų vasaros etnorenginiai.

Atrinkome turinčius giliausias tradicijas, sukeliančius didžiausias emocijas, suburiančius skaitlingiausią bendruomenę arba patraukiančius dėmesį nauju požiūriu į etninę kultūrą.

Surinkome informaciją, kur ir kada renginiai vyks. Taip pat rasite žinią, kurie tęstiniai renginiai šiemet nevyks dėl vis dar nesibaigiančios pandemijos arba kaip juose dalyvauti virtualiu būdu.

Kviečiame naudotis Lietuvos etnorenginių gidu planuojant darbus ir laisvalaikį! O jei norite pasiūlyti į gidą įtraukti dar vieną renginį, laukiame informacijos! Šios vasaros etnorenginius rasite čia >>>

EKGT informacija

Švietimo ir mokslo darbo grupės posėdis

2021 m. birželio 3 d. įvyko EKGT Švietimo ir mokslo darbo grupės (toliau – Švietimo grupė) nuotolinis posėdis. Posėdžio metu buvo aptarti tokie klausimai: Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos bendruomenės kreipimasis į EKGT, III Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados (toliau – Olimpiada) rezultatai ir patirtis, Olimpiados sąlygų ir Rekomendacijų atnaujinimas, vertinimo komisijos darbo reglamento ir apeliavimo tvarkos aprašo sudarymas, IV Olimpiados tema ir jos paskelbimas, seminaro mokytojams surengimas spalio mėnesį.

Šeštojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Šių metų šeštasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyks birželio 8 d. 13 val. nuotoliniu būdu.

Posėdžio darbotvarkėje numatyti klausimai:

  1. Dėl Tarybos deleguojamų narių į Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisiją (20 min.).
  2. Dėl siūlymo papildyti Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnį, įtraukiant Nacionalinę Jono Basanavičiaus premiją gavusius asmenis (15 min.).
  3. Dėl siūlymo tobulinti Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymą, grąžinant horizontalaus pobūdžio plėtros programas ir kitus strateginio planavimo dokumentus (15 min.).
  4. Dėl siūlymo perkelti EKGT į „Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo“ II grupę (10 min.).
  5. Dėl Alytaus m. „Sakalėlio“ pradinės mokyklos naikinimo (15 min.).
  6. Dėl seminaro Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados rengėjams surengimo (15 min.).
  7. Dėl Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo papildymo „gyvaisiais muziejais“ projekto tobulinimo inicijavimo (20 min.).
  8. Dėl EKGT regioninių tarybų pirmininkų ir pirmininko pavaduotojų tvirtinimo (30 min.).
  9. Kiti klausimai.

Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė
Nuotraukoje – studijoje „Giedražolė“ sukurtas žolynas

X