Naujienos

Trečiojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Trečiasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyks 2018 kovo 13 d. 13 val. Tarybos buveinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4–1, Vilnius).

Planuojama posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl lituanistikos prioriteto užtikrinimo pagal Mokslo ir studijų įstatymą ir etnologijos studijų krypties grąžinimo į Studijų krypčių ir grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą (pristato D. Urbanavičienė bei EKGT Švietimo ir mokslo grupė) – apie 20 min.

Renginiai Mažojoje Lietuvoje, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Vydūno 150-osioms gimimo metinėms

Mažosios Lietuvos regioninė etninės kultūros globos taryba parengė 2018 m. Mažosios Lietuvos renginių gidą. Šiame gide – Mažosios Lietuvos institucijų vykdomos priemonės, skirtos Valstybės atkūrimo šimtmečiui, Vydūno 150-osioms gimimo metinėms ir Lietuvos sąjūdžio 30 metų sukakties įprasminimui.

Kviečiame lankytis renginiuose!

Mažosios Lietuvos regioninės tarybos posėdis

Pirmasis Mažosios Lietuvos regioninės tarybos posėdis įvyko 2018 m. sausio 29 d. Klaipėdos miesto etnokultūros centre. Dalyvavo 15 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Mažosios Lietuvos tarybos 2017 m. veiklos ataskaita. 2. Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros globos tarybos 2018 m. veiklos planas. 3. Regioninių tarybų nuostatai ir reglamentai. 4. Etninės kultūros finansavimas per Lietuvos kultūros tarybą. 5. Mažosios Lietuvos tarybos sudėties keitimas. 6. Administracinė-teritorinė reforma.

 

Susitikimas su Kultūros viceministru Renaldu Augustinavičiumi

2018 m. vasario 22 d. Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė ir EKGT pirmininkės pavaduotojas Jonas Rudzinskas susitiko su Kultūros viceministru Renaldu Augustinavičiumi. Aptarti klausimai: 1. Dėl Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų derinimo. 2. Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos rengimo. Nutarta surengti EKGT ir Kultūros ministerijos susitikimą dėl Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų suderinimo. Pritarta Tarybos iniciatyvai parengti Etninės kultūros plėtros valstybinės programos koncepciją iki balandžio mėn.

EKGT informacija

Susitikimas su Žemės ūkio ministru Broniumi Markausku

2018 m. vasario 21 d. Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė ir EKGT pirmininkės pavaduotojas Jonas Rudzinskas susitiko su LR žemės ūkio ministru Broniumi Markausku. Susitikime aptartas Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimas. Nutarta sušaukti Tautinio paveldo komisijos posėdį ir aptarti su šio įstatymo įgyvendinimu susijusius strateginius klausimus. Taip pat nutarta siekti aktyvesnio Etninės kultūros globos tarybos ir Žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo.

EKGT informacija

X