Naujienos

Tarybos pirmojo metų posėdžio darbotvarkė

Pirmasis 2021 metų tarybos posėdis vyks sausio 12 d. 13 val. nuotoliniu būdu. Posėdyje numatomi klausimai:

  1. Dėl Tarybos 2020–2022 m. strateginio veiklos plano ir 2020 m. sąmatos įvykdymo (20 min.).
  2. Dėl Tarybos 2021–2023 m. strateginio veiklos plano ir 2021 m. sąmatos tvirtinimo (15 min.).
  3. Dėl 2021 m. Tarybos veiklos plano (20 min.).
  4. Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos teikimo šventės surengimo (20 min.).
  5. Kiti klausimai (10 min.).

     Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė
     Nuotraukoje – studijoje „Giedražolė“ sukurtas žolynas

X