Naujienos

Taryba siekia, kad Nacionalinė J. Basanavičiaus premija būtų teikiama kartu su kitomis Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis

2021 m. sausio 7 d. Etninės kultūros globos taryba kreipėsi į Jo Ekscelenciją Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą, Lietuvos Respublikos kultūros ministrą Simoną Kairį bei Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetą. Tarybos kreipimesi išdėstytos problemos, susijusios su Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureato diplomo ir ženklo įteikimu.

Kreipimesi akcentuojama, kad J. Basanavičiaus premija yra reikšmingiausia ir vienintelė Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriama premija asmeniui ar bendrą veiklą vykdžiusiai asmenų grupei už itin svarbius nuopelnus etninės kultūros srityje. Ji buvo įsteigta 1992 m. kaip valstybinė premija, o nuo 2017 m. tapo nacionaline.

Nuo premijos įsteigimo pradžios iki 1999 m. ji buvo teikiama kartu su Lietuvos nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Tačiau vėliau šios vardinės premijos įteikimas buvo atskirtas nuo kitų nacionalinių premijų, kartu sumažėjo jos dydis ir prestižas. Ši atskirtis teisiškai buvo panaikinta Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu patvirtinus Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatus, kurių 29 punktas nustato: „Premijos laureato diplomas ir ženklas įteikiami Lietuvos valstybės atkūrimo dienos (Vasario 16-osios) proga kartu su Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis“. Tačiau teisiškai įtvirtinta nuostata dėl J. Basanavičiaus premijos įteikimo kartu su kitomis Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis nėra įgyvendinama. 2018 metais J. Basanavičiaus premijos laureatams Henrikui Gudavičiui ir fotomenininkui Algimantui Černiauskui premijos diplomus ir ženklus įteikė Ministras Pirmininkas Kultūros ministerijoje, atskirai nuo  kitų Nacionalinių kultūros ir meno premijų, kurias teikė Lietuvos Respublikos Prezidentas. Tam tikra pažangus žingsnis žengtas pernai, kai 2019 metų J. Basanavičiaus premijos laureatei hab. dr. Nijolei Laurinkienei premiją įteikė Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda. Visgi ceremonija vyko atskirai nuo kitų premijų įteikimo. Bendram premijų įteikimui pasipriešino Kultūros ministerija, rengusi premijų įteikimo renginių protokolinę eigą.

Taryba mano, kad atskira šios premijos įteikimo ceremonija įtvirtina etninės kultūros atskirtį nuo kitų kultūros ir meno sričių, kai pagal Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą „etninė kultūra yra tautos būties, išlikimo ir tvirtumo esmė, nacionalinės kultūros pamatas“. Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos eliminavimas iš nacionalinių kultūros premijų įteikimo procedūros yra ne tik nepagrįstas, bet ir neteisėtas, nes pažeidžia minėtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą. Taryba atkreipia dėmesį, kad dėl tokios atskirties J. Basanavičiaus premijos laureatai daug menkiau negu kitų nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai pristatomi Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidose bei kitoje žiniasklaidoje.

Kreipimesi į Prezidentą, Kultūros ministrą ir Seimo Kultūros komitetą Taryba prašo užtikrinti, kad Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos diplomas ir ženklas 2020-ųjų metų laureatui Jonui Rudzinskui bus įteikti bendrame Nacionalinių kultūros ir meno premijų įteikimo renginyje.

EKGT informacija

X