Naujienos

Skelbiama IV Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada (2021–2022 m. m.)

2021 m. birželio 14 d. Etninės kultūros globos taryba kreipėsi į Lietuvos savivaldybes, kviesdama dalyvauti jau ketvirtą kartą organizuojamoje Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadoje (toliau – Olimpiada).

Dalyvauti apsisprendusiose savivaldybėse Olimpiados pirmasis etapas vyks šių metų gruodžio mėnesį. Jį rengiant savivaldybėms pagelbės EKGT ir jos padaliniai etnografiniuose regionuose – regioninės etninės kultūros globos tarybos. Jos padės organizuoti komisijų sudarymą bei parengti etnokultūros testo užduotį.

IV Olimpiados tema – „Etnografiniai regionai: tradicinė muzika, tautinis drabužis, patarmės, kulinarinis paveldas ir kitos savitos tradicijos“. 

 

EKGT Švietimo grupė, remdamasi ankstesnių trijų Olimpiadų patirtimi, inicijuoja Olimpiados sąlygų pakeitimus bei planuoja peržiūrėti Rekomendacijas ir jas patvirtinti iki rugsėjo pabaigos. 2021 m. spalio 7 d. EKGT Kauno tautinės kultūros centre organizuojamas seminaras mokytojams, rengiantiems mokinius Olimpiadai, vertinimo komisijų nariams bei kitiems specialistams. Seminaro metu bus supažindinta su atnaujintomis Olimpiados sąlygomis ir Rekomendacijomis, bus perskaityta keletas paskaitų etnografinių regionų tema, vyks ekspertų pasitarimas testo sudarymo klausimais.

Su savivaldybėms išsiųstu EKGT raštu galima susipažinti čia >>>

Primename, kad pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. V-651 Etninės kultūros olimpiados laimėtojai galės gauti papildomų balų stodami į aukštąsias mokyklas (papildomi taškai bus pridedami Olimpiados 1–3 vietų laimėtojams (10–12 klasių) stojant į bet kurią aukštąją mokyklą, į bet kurią programą. Pirmos vietos laimėtojai gaus 1,5 papildomo taško, antros vietos – 1 tašką, trečios vietos – 0,5 taško. Kelių olimpiadų laimėtojams gali būti pridėta iki 2,5 papildomo taško). Be to, pirmojo ir antrojo etapo laimėtojams dalyvavimas Olimpiadoje padeda įstoti į licėjus ar gimnazijas.

Etninės kultūros olimpiada jau tampa žinoma ir vertinama: populiarus visuomenėje žurnalas „Reitingai“ 2021 metų Nr. 1 (15) tarp išskirtinių mokyklų pasiekimų menų olimpiadose ir konkursuose mini ir Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadą. Žurnale pateikiami 2019–2020 metais vykusios Olimpiados (II Olimpiados) šalies turo rezultatai – išvardintos laureatus parengusios mokyklos.

EKGT informacija
Nuotraukoje – studijoje Moliniai rykai sukurtos pelėdos

X