Naujienos

Šeštojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Šių metų šeštasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyks birželio 8 d. 13 val. nuotoliniu būdu.

Posėdžio darbotvarkėje numatyti klausimai:

  1. Dėl Tarybos deleguojamų narių į Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisiją (20 min.).
  2. Dėl siūlymo papildyti Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnį, įtraukiant Nacionalinę Jono Basanavičiaus premiją gavusius asmenis (15 min.).
  3. Dėl siūlymo tobulinti Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymą, grąžinant horizontalaus pobūdžio plėtros programas ir kitus strateginio planavimo dokumentus (15 min.).
  4. Dėl siūlymo perkelti EKGT į „Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo“ II grupę (10 min.).
  5. Dėl Alytaus m. „Sakalėlio“ pradinės mokyklos naikinimo (15 min.).
  6. Dėl seminaro Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados rengėjams surengimo (15 min.).
  7. Dėl Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo papildymo „gyvaisiais muziejais“ projekto tobulinimo inicijavimo (20 min.).
  8. Dėl EKGT regioninių tarybų pirmininkų ir pirmininko pavaduotojų tvirtinimo (30 min.).
  9. Kiti klausimai.

Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė
Nuotraukoje – studijoje „Giedražolė“ sukurtas žolynas

X