Naujienos

Septintojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Šių metų septintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyks rugsėjo 14 d. 13 val. nuotoliniu būdu.

Posėdžio darbotvarkėje numatyti klausimai:

  1. Dėl etninės kultūros finansavimo per Lietuvos kultūros tarybą (40 min.).
  2. Dėl Etninės kultūros globos tarybos ir jos regioninių padalinių 20-mečio šventės surengimo (20 min.).
  3. Dėl seminaro Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados rengėjams ir dalyviams organizavimo (15 min.).
  4. Dėl renginio „Etninės kultūros vaidmuo Lietuvos politikoje“ kartu su Prezidentūra organizavimo (20 min.).
  5. Dėl seminaro apie etninės kultūros integravimą į kaimo turizmo sektorių surengimo su Lietuvos kaimo turizmo asociacija (15 min.).
  6. Dėl tolimesnių Tarybos posėdžių organizavimo tvarkos (10 min.).
  7. Dėl EKGT regioninių tarybų sudėties pakeitimo (10 min.).
  8. Kiti klausimai.

Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė
​Nuotraukoje – studijoje Giedražolė sukurtas žolynas

X