Naujienos

Penktojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Šių metų penktasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyks gegužės 11 d. 13 val. nuotoliniu būdu.

Posėdžio darbotvarkėje numatyti klausimai:

  1. Dėl siūlymų tobulinti Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymą, jo įgyvendinimą (20 min.).
  2. Dėl siūlymo tobulinti Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymą, grąžinant horizontalaus pobūdžio plėtros programas ir kitus strateginio planavimo dokumentus (15 min.).
  3. Dėl Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos projekto (20 min.).
  4. Dėl siūlymo papildyti Lietuvos Respublikos herbo, kitų herbų ir heraldinių ženklų įstatymo 3 straipsnį nauja dalimi (20 min.).
  5. Dėl siūlymo surengti forumą kartu su Prezidentūra dėl etninės kultūros vaidmens kultūros ir regioninėje politikoje (20 min.).
  6. Dėl siūlymų skelbti atmintinus metus – Aukštaitijos, Žirgo ir kt. (15 min.). 
  7. Kiti klausimai (Tautodailės simpoziumo pristatymas, EKGT ir regioninių tarybų 20-mečio minėjimo surengimo galimybės ir t. t.) (20 min.).

Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė
Nuotraukoje – studijoje „Giedražolė“ sukurtas žolynas

X