Naujienos

Parengtas Etninės kultūros bendrosios ugdymo programos projektas

Nacionalinės švietimo agentūros iniciatyva šių metų pavasarį prasidėjo Bendrųjų ugdymo programų 1–10 klasėms atnaujinimas. Nutarta atnaujinti 31 mokomojo dalyko programas, tarp jų – etninės kultūros bendrojo ugdymo programą.

Šiuo metu bendrųjų ugdymo programų projektai jau yra parengti ir skelbiami Švietimo portale www.emokykla.lt. Šiame portale galima susipažinti ir su Etninės kultūros bendrosios ugdymo programos projektu >>>

Šiuo metu (iki lapkričio mėn.) laukiama pastabų ir pasiūlymų dėl programų projektų tobulinimo. Kviečiame aktyviai dalyvauti teikiant pastabas dėl Etninės kultūros programos projekto!

Bendrųjų ugdymo programų projektus rengė 95 konkurso būdu atrinkti mokytojai bei mokslininkai. Kiekvieno mokomojo dalyko programos projektą rengė atskira ekspertų grupė, remdamasi Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo gairėmis bei bendradarbiaudama su mokslininkais, rengiančiais komunikavimo, kultūrinės, kūrybiškumo, pažinimo, pilietinės, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymo raidos aprašus. Grupių darbą koordinavo Nacionalinės švietimo agentūros atstovai, į grupių darbus įsitraukė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistai.

Savo pasiūlymus dėl Etninės kultūros programos projekto galite siųsti programos projekto rengėjams.

Etninės kultūros bendrosios ugdymo programos projektą rengė: Elona Bagdanavičienė (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija), Rūta Čėsnienė (Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga), doc. dr. Gaila Kirdienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija), Loreta Lichtarovičienė (Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga), Nida Poderienė (Nacionalinė švietimo agentūra), doc. dr. Dalia Urbanavičienė (Etninės kultūros globos taryba).

Planuojama, kad atnaujintos Bendrosios programos mokyklose bus pradėtos diegti 2023 m.

EKGT informacija
Nuotraukoje – Kauno pradinės mokyklos „Šilas“ moksleiviai

 

X