Naujienos

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados sąlygos, Rekomendacijos ir Komisijos darbo reglamentas

Šiais metais jau ketvirtą kartą organizuojama Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada. 

Pirmasis Olimpiados etapas, vykstantis savivaldybėse, bus organizuojamas nuo lapkričio 15 iki gruodžio 20 d. Šio etapo surengimu rūpinasi Lietuvos savivaldybės. Kviečiame jas aktyviai dalyvauti!

2021 metais buvo atnaujinti Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados (toliau – Olimpiada) pagrindiniai dokumentai: rugsėjo 2 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktorius patvirtino Olimpiados sąlygas, o spalio 1 d. Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė patvirtino Olimpiados užduočių rengimo ir vertinimo rekomendacijas bei  Olimpiados vykdymo ir vertinimo komisijos darbo reglamentą.

Kviečiame susipažinti su šiais dokumentais >>>

 

 

X