Naujienos

Lietuvoje vyks pasaulinis tradicinių šokių tyrinėtojų simpoziumas

2021 m. liepos 12–18 d. Klaipėdoje bus surengtas pasaulinės reikšmės tradicinių šokių tyrinėtojų simpoziumas (kuris turėjo įvykti 2020 m., bet dėl pandemijos perkeltas į 2021 m.). Tai itin svarbus įvykis Lietuvai, kurioje etnochoreologijos studijos kryptingai vykdomos nuo 1989 metų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA) Etnomuzikologijos katedroje, o visuomenės susidomėjimas tradiciniais šokiais itin auga nuo 2002 metų ėmus sparčiai plisti naujam tradicinių šokių klubų judėjimui, kurį inicijavo Lietuvių etninės kultūros draugija (toliau – LEKD).

Tarptautinės tradicinės muzikos tarybos (International Council for Traditional Music, toliau – ICTM) padalinys Etnochoreologijos studijų grupė (Study Group on Ethnochoreology) yra svarbiausia pasaulinė tradicinių šokių tyrinėtojus jungianti nevyriausybinė organizacija, gyvuojanti nuo 1962 m. ir šiuo metu turinti 171 narį iš daugiau nei 45 šalių (Europos, Azijos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Australijos žemynų). Kas antri metai ši organizacija rengia mokslinius simpoziumus, kurių medžiaga skelbiama atskirais leidiniais, patenkančiais į indeksuotų mokslo leidinių sąrašą. Iki šiol simpoziumai vykdavo daugiausia kitose Europos šalyse, pasižyminčiose ryškesne tradicinių šokių tyrimų patirtimi (Vengrijoje, Rumunijoje, Kroatijoje, Graikijoje, Italijoje, Austrijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Danijoje, Airijoje, Turkijoje), o dabar jis pirmą kartą rengiamas ne tik Lietuvoje, bet ir apskritai Baltijos šalyse.

31-asis ICTM Etnochoreologijos studijų grupės simpoziumas vyks 2021 m. liepos 12–18 d. Klaipėdoje, jo pagrindinis organizatorius – LMTA Etnomuzikologijos katedra, partneriai – Klaipėdos universitetas (toliau – KU), Klaipėdos m. savivaldybės etninės kultūros centras (toliau – KEKC), Etninės kultūros globos taryba (toliau – EKGT) ir LEKD. Vietos organizacinį komitetą sudaro: dr. doc. Dalia Urbanavičienė (vadovė, LMTA, EKGT ir LEKD), dr. doc. Gaila Kirdienė (LMTA), doktorantė Kristina Dolinina (LMTA), prof. dr. Vidmantas Mačiulskis (LMTA Klaipėdos fakultetas), prof. dr. Lina Petrošienė (KU) ir Nijolė Sliužinskienė (KEKC). Tarptautinį Programos komitetą sudaro: dr. Linda Dankworth (Anglija), dr. Gediminas Karoblis (Lietuva/Norvegija), dr. Daniela Ivanova-Nyberg (Bulgarija/JAV), dr. Urmimala Sarkar (Indija), ir dr. Stephanie Smith (JAV).

Tarptautinis programos komitetas simpoziumui parinko temą „Šokis ir ekonomika“, o vietos organizacinis komitetas parinko antrąją temą „Šokio transmisija“, kuri labai svarbi Lietuvai. Pastaroji tema aprėpia įvairius klausimus: teorinės problemos, susijusios su šokio mokymu ir tradicijos perdavimu; skirtingi šokio transmisijos būdai gyvojoje tradicijoje ir/arba šokių atgimimo judėjimuose; šokio transmisijos ir šokio išmanymo (angl. dance knowledge) santykis; šokio mokymas/mokymasis; šokis mokyklose; šokio studijos aukštosiose mokyklose; šokio transmisija ir medija, t. t. Tarptautinis simpoziumo programos komitetas atrinko simpoziumo dalyvių paraiškas, įtraukdami į pirmąją simpoziumo temą „Šokis ir ekonomika“ 20 individualių pranešimų ir 7 pranešimus 2-juose temos pogrupiuose (angl. panel), o į antrąją temą „Šokio transmisija“ – 35 individualius pranešimus, 26 pranešimus 7-iuose temos pogrupiuose ir apskrito stalo diskusiją. Gavus Lietuvos kultūros tarybos paramą, LMTA dar 2020 metais išleido simpoziumo pranešimų santraukų bukletą. Planuojama po simpoziumo išleisti ir pilnų pranešimų leidinį.

Pagrindinė simpoziumo vieta – KU Mažoji Aula. Karantino sąlygos apsunkino įprastinį simpoziumo vyksmą, todėl tik dalis simpoziumo dalyvių atvyks į Klaipėdą, o kiti dalyvaus nuotoliniu būdu. Siekiant svečius supažindinti su lietuviškais ir ypač Mažosios Lietuvos papročiais bei muzikiniu folkloru, rengiama kultūrinė programa su tradiciniais šokiais ir Mažosios Lietuvos folkloro kolektyvų pasirodymais. Be to, tradiciškai simpoziumo dalyviams rengiama ekskursija supažindinant su vietos kultūros paveldu: planuojama ne tik ekskursija po Klaipėdą, bet ir išvyka į Kuršių neriją.

Pagrindinė Informacija apie simpoziumą skelbiama ICTM kas pusmetį leidžiamuose elektroniniuose biuleteniuose ir ICTM internetinėje svetainėje http://www.ictmusic.org/event/31st-symposium-ictm-study-group-ethnochoreology ir specialiai simpoziumui sukurtoje svetainėje http://ictm-ethnochor31st.lmta.lt/ . Simpoziume gali dalyvauti tik ICTM nariai.

Simpoziumą remia Lietuvos kultūros taryba, Klaipėdos miesto savivaldybė ir Neringos savivaldybė.

Simpoziumo organizatorių informacija

X