Naujienos

EKGT siūlymai dėl Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos projekto tobulinimo

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija 2020-11-04 pakvietė visuomenę teikti pastabas ir siūlymus Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos projektui. Etninės kultūros globos taryba apsvarstė projektą lapkričio 10 dienos posėdyje.

EKGT nuomone, Kultūros ir kūrybingumo plėtros programa turėtų apimti panaikintos valstybinės Etninės kultūros plėtros programos priemones. Deja, dabartiniame Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos projekte beveik nėra etninės kultūros termino. Lietuvių etninei kultūrai artimas turinys susietas su istorinės atminties arba nematerialiojo kultūros paveldo terminais. Jiems dėmesys skiriamas vos keturiose programos priemonėse.Tuo tarpu tautinių mažumų kultūrai skirta visa 4-oji dalis, numatant net 10 priemonių. EKGT nuomone, lietuvių etninė kultūra projekte yra eliminuojama. Toks netolygumas (padidintas dėmesys tautinių mažumų kultūrai ir lietuvių etninės kultūros eliminavimas) neatitinka ne tik Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo nuostatų, bet ir Nacionalinio pažangos plano strateginio tikslo stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą.   

Kviečiame susipažinti su Etninės kultūros globos tarybos siūlymais dėl Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos projekto tobulinimo: EKGT 2020-11-10 raštas Nr. S-134 „Dėl Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos projekto" >>>

EKGT informacija

X