Naujienos

EKGT pastabos dėl Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos projekto

Etninės kultūros globos tarybos ekspertai aptarė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2021 m. gegužės 4 d. paviešintą atnaujintą Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos (toliau – KKPP) projektą.

Jie atkreipė dėmesį, kad lyginant su pirminiu projektu šiame, iš esmės atnaujintame KKPP variante etninei kultūrai dėmesio atsirado kur kas daugiau – ypač pateikiant būklės analizę pagal Nacionalinio pažangos plano 4.5 uždavinį „Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje“ ir 4.6 uždavinį „Atgaivinti visuomenei reikšmingą kultūros ir tautinį paveldą ir didinti jo naudojimą visuomenės poreikiams“. Pasidžiaugta, kad šiose KKPP dalyse ne tik dažnai naudojamas terminas „nematerialus kultūros paveldas“, bet ir terminai „etninė kultūra“ bei „tautinis paveldas“. Tačiau įsigilinus į konkrečių priemonių įvardijimą ir finansavimo projekcijas konstatuota, kad jose termino „etninė kultūra“ beveik nebelieka, o konkrečių priemonių šios srities vertės ir aktualumo visuomenėje didinimui akivaizdžiai trūksta.

Su EKGT pateiktomis pastabomis dėl Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos projekto galima susipažinti čia: EKGT raštas S-76; Priedas.

EKGT informacija

X