NAUJIENOS

2018 m. pirmasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis

2018 m. kovo 16 d. Dzūkijos (Dainavos) regioninė etninės kultūros globos taryba susirinko į pirmąjį šių metų posėdį Dargužių amatų centre. Svarstyti klausimai: 1. Dėl etninės kultūros plėtros valstybinės programos naujo etapo rengimo inicijavimo ir etninės kultūros plėtros programų savivaldybėse būklės. 2. Dėl administracinės-teritorinės reformos ir kitų regioninės politikos klausimų. 3. Dėl Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos teikimo laiko ir vietos. 4. Dėl etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso. 5. Dėl su etnine kultūra susijusių objektų, mugių, švenčių, festivalių ir kitų renginių gido turizmo reikmėms sudarymo. 6. Kiti klausimai.

Sveikiname su Kovo 11-ąja!

Mielieji,

 

sveikiname su nuostabia mūsų laisvės diena!

Linkime Lietuvos vardan nuveikti daug stiprių ir prasmingų darbų!

 

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė

Antrasis Žemaitijos regioninės tarybos posėdis

Antrasis 2018 m. Žemaitijos regioninės tarybos posėdis įvyko vasario 8 d. Plungės rajone, Beržore. Dalyvavo 13 Tarybos narių, svečiai - Marija Striaukienė ir Jurgita Krištupienė (Turizmo sodyba „Pas tėvukus“).  

Svarstyta: 1. Žemaitijos regiono 2017- tais metais nusipelniusių etninės kultūros puoselėtojų pagerbimo šventė. 2. Simono Daukanto metų renginiai Žemaitijos regione. 3. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginiai Žemaitijos regione. 4. Juozo Pabrėžos mokslo monografija „Žemaičių kalba ir rašyba“ pristatymas. 5. Marijos Striaukienės turizmo sodybos veiklos pristatymas. 6. Lietuvos regionų formavimo stadija. 7. „Tramtatulio akademija“ Žemaitijoje.

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių įrašymo į nacionalinį sąvadą iškilmės

Kovo 9 d. 18 val. iškilmingame renginyje Rotušėje bus pristatoma 2017 metais patvirtintų dešimt pirmųjų nacionalinio sąvado vertybių ir teikiami sertifikatai jų saugotojams.

Trečiojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Trečiasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyks 2018 kovo 13 d. 13 val. Tarybos buveinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius).

Planuojama posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl lituanistikos prioriteto užtikrinimo pagal Mokslo ir studijų įstatymą ir etnologijos studijų krypties grąžinimo į Studijų krypčių ir grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą (pristato D. Urbanavičienė bei EKGT Švietimo ir mokslo grupė) – apie 20 min.

SVARBU

Tautinio kostiumai atmintini metai baigėsi, tačiau Etninės kultūros globos taryba ragina ir toliau puoselėti bei branginti tautinį drabužį! Ketinantiems įsigyti tautinį kostiumą, siūlome tautinio drabužio gamintojų ir ekspertų kontaktus.
Pabrėždamas, kad prieš šimtmetį - 1918 m. vasario 16 d. - buvo paskelbtas nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktas, LR Seimas 2018 metus paskelbė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais.
Lietuvoje kasmet vyksta daug renginių, kuriuose galima pajusti etninės kultūros dvasią. Atrinkome keletą įspūdingiausių, turinčių giliausias tradicijas, sukeliančių didžiausias emocijas, suburiančių skaitlingiausią bendruomenę arba patraukusių dėmesį nauju požiūriu į etninę kultūrą.

LIETUVOS ETNOGRAFINIAI REGIONAI

Kiekvienas Lietuvos etnografnis regionas yra istoriš- kai susiformavusi teritorija, turinti savo gentines ištakas, istorinį palikimą ir savitas kultūrines ypatybes, kurios iki mūsų laikų išliko kaip materialusis ir nematerialusis paveldas (tarmės, sakytinis ir muzikinis folkloras, papročiai, valgiai, architektūra, drabužiai, audiniai, tradiciniai dirbiniai ir kt.). Tokie etnografnio regiono požymiai nurodyti ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje pateiktame apibrėžime: Etnografinis regionas – istoriškai susiformavusi teritorijos dalis, kurioje išlaikyta savita tarmė, tradicijos ir papročiai, integruotas baltų genčių palikimas.

Lietuvoje yra penki etnografniai regionai, pasižymintys istoriškai susiformavusiais kultūriniais ypatumais: Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Suvalkija (Sūduva), Mažoji Lietuva ir Žemaitija. Šie regionai formavosi ne vienu metu ir jų vaidmuo istorijos eigoje buvo gana skirtingas. Visi penki regionai išryškėjo tik XIX a., iki tol istoriniai faktai pateikia duomenų tik apie vieną kitą Lietuvos regioną (daugiausia Žemaitiją). Kultūrines kiekvieno regiono ypatybes atskleidžiantys duomenys daugiausia atspindi XIX a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės laikotarpį

Lietuvos etnografinių regionų detalus žemėlapis (.jpg)

EKGT BIČIULIAI

X