NAUJIENOS

2020 metų pirmajame Tarybos posėdyje aptarta

2020 m. pirmasis Tarybos posėdis įvyko 2020 m. sausio 14 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 16 Tarybos narių ir svečiai: Stanislav Bajurin (Lietuvos etnosporto komiteto prezidentas), Tomas Gervė (Lietuvos etnosporto komiteto tarybos narys, Lietuviškų ristynių federacijos prezidentas).

Pirmiausia posėdyje aptartas tradicinių žaidimų statuso ir lietuviškų ristynių prestižui kylančių grėsmių kausimas. Lietuvos etnosporto komiteto prezidentas S. Bajurin papasakojo, kad siekiant puoselėti etnosportą Lietuvoje pernai buvo įkurtas Lietuvos etnosporto komitetas, vienijantis tokias organizacijas kaip Lietuviškų etnodvikovų federacija, Lietuviškų ristynių federacija, Lietuvos ritinio sporto federacija. Lietuvos etnosporto komiteto pagrindiniai tikslai yra: įtraukti etnosportą į švietimo sistemą, rengti kasmetines etnožaidynes, inicijuoti etnosporto klubų plėtrą ir teikti pagalbą jų veikloje. 

Skelbiamas Antrosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados regioninis turas

2020 m. vasario–kovo mėn. vyks Antrosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados regioninis turas, kurį rengia Regioninės etninės kultūros globos tarybos.

Antrasis Olimpiados etapas vyks:

Suvalkijoje (Sūduvoje) – Kalvarijos krašto muziejuje (Dariaus ir Girėno g. 45B, Kalvarija) 2020 m. vasario 6 d. 11 val.

Dzūkijoje (Dainavoje) – Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (Seinų g. 10, Merkinė, Varėnos r.) 2020 m. vasario 26 d. 10 val.

Mažojoje Lietuvoje – Šilutės Hugo Šojaus muziejuje-dvare (Lietuvininkų g. 4, Šilutė) 2020 m. vasario 27 d. 10 val.

Žemaitijoje – Telšių Džiugo gimnazijoje (Sedos g. 29, Telšiai) 2020 m. vasario 27 d., 11 val.

Aukštaitijoje – Kėdainių „Ryto“ progimnazijoje (Pavasario g. 6, Kėdainiai) 2020 m. kovo 5 d. 11 val.

Regioniniame ture bus kviečiami dalyvauti pirmojo (savivaldybių) turo pirmų ir antrų vietų laimėtojai.

Diskusija „Etninės kultūros samprata“

2020 m. sausio 7 d. Etninės kultūros globos taryba kartu su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru surengė diskusiją „Etninės kultūros samprata“. Ji įvyko Lietuvos nacionalinio kultūros centro mažojoje salėje. Renginys susilaukė nemažo mokslininkų ir kultūros politikos atstovų dėmesio. Dalyvavo Lietuvos istorijos instituto, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto, Klaipėdos universiteto, Lietuvos kraštotyros draugijos, Kultūros ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Spaudos, radijos ir televizijos rėmimo fondo, Nacionalinės UNESCO komisijos, Vilniaus etninės kultūros centro, Lietuvos nacionalinio kultūros centro, Lietuvos tautodailininkų sąjungos ir Etninės kultūros globos tarybos atstovai.

Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos įgyvendinimo 2020 m. tyrimų projektų konkursas

Etninės kultūros globos taryba skelbia Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos 2020 m. tyrimų konkursą. Kviečiame teikti paraiškas iki 2020 m. vasario 10 d. (imtinai).

2020 m. konkurso kvietimas >>>

Paraiškos forma (1 priedas) >>>

Reikalavimai tyrimų tekstams (2 priedas) >>>

Reikalavimai ataskaitoms (3 priedas) >>>

Programos nuostatai >>>

Tvarkos aprašas >>>

EKGT informacija

Įvyko antrosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados savivaldybių etapas

2019 m. lapkričio–gruodžio mėn. įvyko jau antrus metus rengiamos Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados (toliau – Olimpiada) pirmasis, savivaldybių etapas. Etninės kultūros globos taryba nuoširdžiai dėkoja šauniems moksleiviams ir jų mokytojams, pasiryžusiems dalyvauti Olimpiadoje, bei visoms Lietuvos savivaldybėms, padėjusioms surengti šį gražų ir prasmingą renginį. 

Pirmajame etape dalyvavo iš viso 240 mokinių iš 34 savivaldybių.

Olimpiados tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai susivokusią asmenybę, gebančią puoselėti, saugoti, išreikšti ir perduoti kitiems prigimtines (etnines) ir pasaulio kultūrų vertybes. Olimpiados steigimo iniciatoriai – Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga ir Etninės kultūros globos taryba.

Nuoširdžiai sveikiname pirmojo etapo nugalėtojus ir laukiame jų atvykstant į regioninį Olimpiados turą, vyksiantį 2020 metų pradžioje.

2020 metų pirmojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

2020 m. pirmasis Tarybos posėdis įvyks sausio 14 d. 13.00 val. Etninės kultūros globos tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius).

Darbotvarkėje numatyta:

  1. Dėl tradicinių žaidimų statuso ir lietuviškų ristynių prestižui kylančių grėsmių (30 min.).
  2. Dėl Tarybos 2020–2022 m. strateginio veiklos plano tvirtinimo (10 min.).
  3. Dėl Tarybos 2020 m. sąmatos tvirtinimo (10 min.).
  4. Dėl 2020 m. Tarybos veiklos plano (10 min.).
  5. Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos teikimo (30 min.).
  6. Dėl LKT užsakymu ekspertinių etninės kultūros srities rodiklių nustatymo paslaugų teikimo (20 min.).
  7. Kiti klausimai (10 min.).

Tarybos pirmininkė  Dalia Urbanavičienė

SVARBU

Lietuvoje kasmet vyksta daug renginių, kuriuose galima pajusti etninės kultūros dvasią. Čia rasite įspūdingiausius, turinčius giliausias tradicijas, sukeliančius didžiausias emocijas, suburiančius skaitlingiausią bendruomenę arba patraukiančius dėmesį nauju požiūriu į etninę kultūrą.
Raginame puoselėti bei branginti tautinį kostiumą. Ketinantys jį įsigyti čia ras pagalbą - tautinio drabužio gamintojų ir ekspertų kontaktus.
Etninei kultūrai neabejingus ir jos žinias jaunajai kartai perduoti siekiančius mokytojus kviečiame naudotis etninės kultūros ugdymo metodinėmis rekomendacijomis bei etninės kultūros ugdymo bendrosiomis programomis.

LIETUVOS ETNOGRAFINIAI REGIONAI

Kiekvienas Lietuvos etnografnis regionas yra istoriškai susiformavusi teritorija, turinti savo gentines ištakas, istorinį palikimą ir savitas kultūrines ypatybes, kurios iki mūsų laikų išliko kaip materialusis ir nematerialusis paveldas (tarmės, sakytinis ir muzikinis folkloras, papročiai, valgiai, architektūra, drabužiai, audiniai, tradiciniai dirbiniai ir kt.). Tokie etnografnio regiono požymiai nurodyti ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje pateiktame apibrėžime: etnografinis regionas – istoriškai susiformavusi teritorijos dalis, kurioje išlaikyta savita tarmė, tradicijos ir papročiai, integruotas baltų genčių palikimas.

Lietuvoje yra penki etnografniai regionai, pasižymintys istoriškai susiformavusiais kultūriniais ypatumais: Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Suvalkija (Sūduva), Mažoji Lietuva ir Žemaitija. Skaityti toliau>>>

EKGT BIČIULIAI

X