NAUJIENOS

LSA pritarė EKGT siūlymui etninės kultūros globą nustatyti kaip valstybinę funkciją

Etninės kultūros globos taryba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme įtvirtintą svarbų savivaldybių vaidmenį užtikrinant valstybinę etninės kultūros globą, pasiūlė keisti Vietos savivaldos įstatymą ir nustatyti savivaldybėms etninės kultūros saugojimą ir puoselėjimą kaip valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją. 2019 m. kovo 20 d. šiam siūlymui pritarė Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, o 2019 m. rugsėjo 25 d. Kultūros komiteto posėdyje buvo nutarta prašyti Lietuvos savivaldybių asociacijos (toliau – LSA) paklausti savivaldybių nuomonės dėl šio EKGT siūlymo.

2019 m. spalio 15 d. įvyko LSA Švietimo ir kultūros komiteto posėdis, kuriame buvo svarstytas klausimas „Dėl Etnokultūros puoselėjimo funkcijos“. Posėdyje dalyvavo EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė.

Įvertinęs savivaldybių apklausos rezultatus, LSA Švietimo ir kultūros komitetas priėmė sprendimą pritarti siūlymui etnokultūros puoselėjimą iš savarankiškos funkcijos perkelti į valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją.

EKGT informacija

Seminaras „Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: rezultatai, užduotys, vertinimas“

2019 m. spalio 11 d. EKGT surengė seminarą etninės kultūros olimpiados rengėjams, vertintojams ir mokytojams, ruošiantiems mokinius olimpiadai, „Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: rezultatai, užduotys, vertinimas“.

Seminaras vyko Kauno tautinės kultūros centre. Seminaro programa>>>

Seminaro dalyviams buvo pristatytos 2019 m. spalio 7 d. patvirtintos olimpiados sąlygos >>>

Taryba parengė rekomendacijas, kurių pirminis variantas buvo svarstytas seminaro metu kartu su susirinkusiais mokytojais. Rekomendacijos patvirtintos Etninės kultūros globos tarybos pirmininko 2019 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-6.  

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados užduočių rengimo ir vertinimo rekomendacijos >>>

Pirmosios užduoties (testo) trečiojo etapo klausimai: https://www.lmnsc.lt/etnines-kulturos-olimpiada/

Seminaro vaizdo įrašo viena dalis jau paskelbta: https://youtu.be/akd7MS84xmg Netrukus bus paskelbtos ir kitos dalys.

Renginio metu veikė leidinių apie kalendorines šventes ir papročius paroda. Rekomenduojamos literatūros ir ir kitų šaltinių sąrašą galite peržiūrėti čia >>>

EKGT informacija

Seminaro akimirkos:

EKGT siūlymas etninės kultūros globą nustatyti kaip valstybinę funkciją

Etninės kultūros globos taryboje jau ne pirmą kartą svarstomas siūlymas keisti etninės kultūros globos reglamentavimą Lietuvos Respublikos įstatymuose. Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos tarybos pirmininkės Vilmos Griškevičienės nuomone, viena pagrindinių prastos situacijos, kurioje yra atsidūrusi etninė kultūra šiandien, priežasčių, yra tai, kad etninės kultūros globą savivaldybės gali vykdyti arba nevykdyti savo nuožiūra. Etninės kultūros problemas išspręsti iš esmės pavyktų tik tuo atveju, jei etninės kultūros globos įgyvendinimas įstatymu būtų nustatytas kaip valstybinė funkcija.

Bendrame regioninių etninės kultūros globos tarybų posėdyje svarstyta

Kasmetinis bendras Etninės kultūros globos tarybos ir regioninių etninės kultūros globos tarybų posėdis įvyko 2019 m. spalio 2 d. Jonavos rajono savivaldybės kultūros centre. Aptarti klausimai: 1. Jonavos rajono kultūros centro veikla; 2. Etninės kultūros jungtis tarp Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro krašto muziejaus ir rajono mokyklų; 3. Pasirengimas Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadai; 4. Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso organizavimas; 5. Etninės kultūros projektų finansavimas iš Kultūros rėmimo fondo lėšų per Lietuvos kultūros tarybą; 6. Savivaldybių funkcijos užtikrinant valstybinę etninės kultūros globą ir etninės kultūros integravimas į Lietuvos Respublikos kultūros pagrindų įstatymo projektą; 7. Kiti klausimai.

Konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“

2019 m. lapkričio 20–21 d. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete bei Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyks 5-oji tarptautinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“, skirta Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-osioms metinėms.

Aštuntojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Šių metų aštuntasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyks spalio 8 dieną 13 val. Tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius). Darbotvarkėje numatomi klausimai:

  1. Dėl bendrųjų programų atnaujinimo gairių projekto (20 min.).
  2. Dėl žiniasklaidos rėmimo fondo (30 min.).
  3. Dėl Vietovardžių išsaugojimo koncepcijos ir F. Kavoliūtės knygos „Žemė prašo nepamiršti vardų“ pristatymo Seime surengimo (15 min.).
  4. Dėl nacionalinio žaidimo statuso suteikimo tradiciniams žaidimams („ripkai“ ir kt.) inicijavimo (15 min.).
  5. Dėl rekomendacijų kaimo turizmo sodyboms etninės kultūros puoselėjimo klausimu (15 min.).
  6. Dėl diskusijos apie etninės kultūros sąvoką kitų kultūros sričių kontekste surengimo (20 min.).
  7. Kiti klausimai (10 min.).

      Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė

SVARBU

Lietuvoje kasmet vyksta daug renginių, kuriuose galima pajusti etninės kultūros dvasią. Čia rasite įspūdingiausius, turinčius giliausias tradicijas, sukeliančius didžiausias emocijas, suburiančius skaitlingiausią bendruomenę arba patraukiančius dėmesį nauju požiūriu į etninę kultūrą.
Raginame puoselėti bei branginti tautinį kostiumą. Ketinantys jį įsigyti čia ras pagalbą - tautinio drabužio gamintojų ir ekspertų kontaktus.
Etninei kultūrai neabejingus ir jos žinias jaunajai kartai perduoti siekiančius mokytojus kviečiame naudotis etninės kultūros ugdymo metodinėmis rekomendacijomis bei etninės kultūros ugdymo bendrosiomis programomis.

LIETUVOS ETNOGRAFINIAI REGIONAI

Kiekvienas Lietuvos etnografnis regionas yra istoriškai susiformavusi teritorija, turinti savo gentines ištakas, istorinį palikimą ir savitas kultūrines ypatybes, kurios iki mūsų laikų išliko kaip materialusis ir nematerialusis paveldas (tarmės, sakytinis ir muzikinis folkloras, papročiai, valgiai, architektūra, drabužiai, audiniai, tradiciniai dirbiniai ir kt.). Tokie etnografnio regiono požymiai nurodyti ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje pateiktame apibrėžime: etnografinis regionas – istoriškai susiformavusi teritorijos dalis, kurioje išlaikyta savita tarmė, tradicijos ir papročiai, integruotas baltų genčių palikimas.

Lietuvoje yra penki etnografniai regionai, pasižymintys istoriškai susiformavusiais kultūriniais ypatumais: Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Suvalkija (Sūduva), Mažoji Lietuva ir Žemaitija. Skaityti toliau>>>

EKGT BIČIULIAI

X