NAUJIENOS

Rasos šventė Verkių parke

Lietuvių etninės kultūros draugija kviečia birželio 22 d., penktadienį, švęsti tradicinę Rasos šventę Verkių parke! Draugija vidurvasario šventę šiemet organizuoja jau devynioliktą kartą.

Nuo 19 val. vakaro prasidės kupoliavimas ir vainikų pynimas. Būrėjos burs iš žolynų. Šventės dalyviai suks kupolinių ratelius, atliks ugnies apeigą prie Lizdeikos aukuro, sutartinėmis ir dainomis palydės vakaro saulę. Sutemus prasidės šokinėjimas per laužą, vainikų leidimas Nerimi, o auštant visi prausis ryto rasa ir pasitiks tekančią saulę. Valstybės 100-mečio proga bus atlikta žolynų vainikų apeiga.

Aukštaitijos regioninės tarybos posėdis

2018 m. gegužės 25 d. Kupiškyje įvyko antrasis šių metų Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdis. Dalyvavo 16 Aukštaitijos tarybos narių ir svečiai – Dalia Urbanavičienė (EKGT pirmininkė), Dainius Bardauskas (Kupiškio rajono savivaldybės meras), Jurgita Trifeldienė (Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja), Vaida Kalamažnikienė (Kupiškio mokyklos „Varpelis“ mokytoja), Jolita Janušonienė (Kupiškio kultūros centro direktorė), Daiva Palionienė (Kupiškio kultūros centro etninės kultūros skyriaus folkloristė), Zita Kumpelienė (Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos mokytoja), Saulius Jakeliūnas (Panevėžio Romuvos atstovas).

Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų projektas pateiktas Vyriausybei

Po ilgų derybų pasiektas LR Kultūros ministerijos ir Etninės kultūros globos tarybos (toliau – Taryba) sutarimas dėl Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų (toliau – Nuostatai) keitimo. Iš Kultūros ministerijos, Tarybos ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro atsovų Kultūros ministro įsakymu 2018 m. balandžio 6 d. buvo sudaryta darbo grupė, kuri parengė naujos redakcijos Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų projektą. Šiam projektui pritarė Finansų ministerija, su kai kuriomis pastabomis – Teisingumo ministerija.  Nuostatų projektas 2018 m. birželio 7 d. pateiktas Vyriausybei tvirtinti.

Šeštojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Šeštasis Tarybos posėdis vyks 2018 m. birželio 12 d. 13.00 val. Tarybos buveinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius).

Planuojama posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisijos narių, deleguojamų Etninės kultūros globos tarybos, preliminaraus rinkimo (30 min.).

 2. Dėl etninės kultūros finansavimo per LKT (30 min.).

 3. Dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo keitimo projekto (20 min.).

 4. Dėl darbo grupės sudarymo Etninės kultūros valstybinės programos koncepcijai ir programos projektui parengti (10 min.).

 5. Dėl regioninių tarybų naujų narių tvirtinimo (apie 10 min.).

 6. Dėl bendro regioninių tarybų posėdžio spalio pirmą savaitę surengimo (apie 10 min.).

 7. Dėl darbo grupės sudarymo konferencijai „Etnokultūrinio sąjūdžio ištakos, reikšmė ir dabartis“ surengti (10 min.).

  8. Kiti klausimai.

 

 

 

Įvyko etninės kultūros ugdytojų konferencija

2018 m. gegužės 28 d. LR Seimo Europos informacijos biure įvyko LR Seimo laikinosios Etninės kultūros grupės, Etninės kultūros globos tarybos (EKGT) ir Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos (LEKUS) surengta konferencija „Etninės kultūros ugdymo padėtis Lietuvoje ir siekiamybė“.

SVARBU

Tautinio kostiumo metai baigėsi, tačiau Etninės kultūros globos taryba ragina ir toliau puoselėti bei branginti tautinį drabužį! Ketinantiems įsigyti tautinį kostiumą siūlome tautinio drabužio gamintojų ir ekspertų kontaktus.
Pabrėždamas, kad prieš šimtmetį – 1918 m. vasario 16 d. – buvo paskelbtas nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktas, LR Seimas 2018 metus paskelbė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais.
Lietuvoje kasmet vyksta daug renginių, kuriuose galima pajusti etninės kultūros dvasią. Atrinkome keletą įspūdingiausių, turinčių giliausias tradicijas, sukeliančių didžiausias emocijas, suburiančių skaitlingiausią bendruomenę arba patraukusių dėmesį nauju požiūriu į etninę kultūrą.

LIETUVOS ETNOGRAFINIAI REGIONAI

Kiekvienas Lietuvos etnografnis regionas yra istoriškai susiformavusi teritorija, turinti savo gentines ištakas, istorinį palikimą ir savitas kultūrines ypatybes, kurios iki mūsų laikų išliko kaip materialusis ir nematerialusis paveldas (tarmės, sakytinis ir muzikinis folkloras, papročiai, valgiai, architektūra, drabužiai, audiniai, tradiciniai dirbiniai ir kt.). Tokie etnografnio regiono požymiai nurodyti ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje pateiktame apibrėžime: Etnografinis regionas – istoriškai susiformavusi teritorijos dalis, kurioje išlaikyta savita tarmė, tradicijos ir papročiai, integruotas baltų genčių palikimas.

Lietuvoje yra penki etnografniai regionai, pasižymintys istoriškai susiformavusiais kultūriniais ypatumais: Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Suvalkija (Sūduva), Mažoji Lietuva ir Žemaitija. Šie regionai formavosi ne vienu metu ir jų istorinis vaidmuo bėgant metams buvo gana skirtingas. Visi penki regionai išryškėjo tik XIX a., iki tol istoriniai faktai pateikia duomenų tik apie vieną kitą Lietuvos regioną (daugiausia Žemaitiją). Kultūrines kiekvieno regiono ypatybes atskleidžiantys duomenys daugiausia atspindi XIX a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės laikotarpį.

Lietuvos etnografinių regionų detalus žemėlapis (.jpg)

EKGT BIČIULIAI

X