NAUJIENOS

Sveikiname šventų Velykų proga!

Brangieji,
 
sveikiname su šventom Velykom!
Tegul saulės šviesa
kaip tas margutis
ridenas per mūsų visų gyvenimus,
o pavasariniai šaltiniai
nuplauna viską savo gaivumu!
 

Etninės kultūros globos tarybos vardu pirmininkė Dalia Urbanavičienė

Susitikimas su Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovais

Kovo 13 d. Tarybos būstinėje apsilankė Pasaulio lietuvių bendruomenės prezidentė Dalia Henke ir LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininko pavaduotojas Henrikas Antanaitis. Susitikime su Tarybos pirmininke Dalia Urbanavičiene daugiausia dėmesio skirta etnokultūrinio ugdymo problemų aptarimui. Ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai, ir Tarybos pirmininkė laikosi nuostatos, kad etnokultūrinis ugdymas turėtų būti privalomas dalykas Lietuvos mokyklose. 

EKGT informacija

Sveikiname Kovo 11-osios proga!

Brangieji,

Prieš 30 metų Kovo 11-ąją buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. Sveikiname šia proga ir linkime, kad mūsų visų širdyse troškimas kurti Lietuvą kaip gražiausius ir jaukiausius namus būtų toks pat stiprus kaip ir prieš 30 metų!

Etninės kultūros globos tarybos vardu pirmininkė Dalia Urbanavičienė

Mažosios Lietuvos regioninės tarybos posėdyje svarstyta

2020 m. kovo 2 d. Klaipėdos etninės kultūros centre įvyko Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdis.

Jame nagrinėtas Mažosios Lietuvos tarybos narius labiausiai jaudinantis šio regiono heraldikos įteisinimo klausimas. Aptarti viešoje erdvėje pasirodę Lietuvos heraldikos komisijos nario Arvydo Každailio siūlymai dėl Mažosios Lietuvos etnografinio regiono herbo. Nutarta skelbti viešą Mažosios Lietuvos etnografinio regiono herbo sukūrimo konkursą, kuriame visi Lietuvos heraldikos specialistai dalininkai galėtų pateikti herbo variantus su Mažosios Lietuvos atstovų pasirinktu briedžio simboliu.

Posėyje aptartas ir patvirtintas Mažosios Lietuvos tarybos 2020 m. veiklos planas >>>. Apibendrinti Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados Mažosios Lietuvos regioninio turo rezultatai.  

Plačiau apie posėdį: https://www.silaineskrastas.lt/kultura/ataskaita-planas-ir-abejones/

EKGT informacija
Nuotrauka iš Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos tarybos archyvo

Trečiojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Trečiasis EKGT posėdis įvyks kovo 10 d. 13 val. EKGT būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius).

Posėdžio darbotvarkėje numatomi klausimai:

  1. Dėl etninės kultūros santykio su mėgėjų ir profesionaliuoju menu (20 min.).
  2. Dėl etninės kultūros veiklų ir jų metu sukuriamų produktų (20 min.).
  3. Dėl etnokultūrinių projektų vertinimo kriterijų (20 min.).
  4. Dėl Strateginio valdymo įstatymo projekto (20 min.).
  5. Dėl Alytaus pradinės mokyklos „Sakalėlis” reorganizavimo (15 min.).
  6. Dėl EKGT 20-mečio šventės surengimo (20 min.).
  7. Kiti klausimai (10 min.).

EKGT informacija

Antrosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados regioninis turas

2020 m. vasario mėn. įvyko Antrosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados regioninis turas Suvalkijoje (Sūduvoje), Dzūkijoje (Dainavoje), Mažojoje Lietuvoje ir Žemaitijoje. Regioninis turas Aukštaitijoje dėl koronaviruso grėsmės nukeltas į 2020 m. balandžio 9 d. Regioninį turą rengia Regioninės etninės kultūros globos tarybos.

Sveikiname šaunius regioninio turo nugalėtojus! Pirmų ir antrų vietų laimėtojai bus kviečiami atvykti į respublikinį etapą.

Lietuvos etninės kultūros olimpiados šalies etapas vyks balandžio 17–18 d. Alytaus „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje.

Šalies etapo rengėjas – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centas: https://www.lmnsc.lt/etnines-kulturos-olimpiada/

EKGT informacija

SVARBU

Lietuvoje kasmet vyksta daug renginių, kuriuose galima pajusti etninės kultūros dvasią. Čia rasite įspūdingiausius, turinčius giliausias tradicijas, sukeliančius didžiausias emocijas, suburiančius skaitlingiausią bendruomenę arba patraukiančius dėmesį nauju požiūriu į etninę kultūrą.
Raginame puoselėti bei branginti tautinį kostiumą. Ketinantys jį įsigyti čia ras pagalbą - tautinio drabužio gamintojų ir ekspertų kontaktus.
Etninei kultūrai neabejingus ir jos žinias jaunajai kartai perduoti siekiančius mokytojus kviečiame naudotis etninės kultūros ugdymo metodinėmis rekomendacijomis bei etninės kultūros ugdymo bendrosiomis programomis.

LIETUVOS ETNOGRAFINIAI REGIONAI

Kiekvienas Lietuvos etnografnis regionas yra istoriškai susiformavusi teritorija, turinti savo gentines ištakas, istorinį palikimą ir savitas kultūrines ypatybes, kurios iki mūsų laikų išliko kaip materialusis ir nematerialusis paveldas (tarmės, sakytinis ir muzikinis folkloras, papročiai, valgiai, architektūra, drabužiai, audiniai, tradiciniai dirbiniai ir kt.). Tokie etnografnio regiono požymiai nurodyti ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje pateiktame apibrėžime: etnografinis regionas – istoriškai susiformavusi teritorijos dalis, kurioje išlaikyta savita tarmė, tradicijos ir papročiai, integruotas baltų genčių palikimas.

Lietuvoje yra penki etnografniai regionai, pasižymintys istoriškai susiformavusiais kultūriniais ypatumais: Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Suvalkija (Sūduva), Mažoji Lietuva ir Žemaitija. Skaityti toliau>>>

EKGT BIČIULIAI

X