NAUJIENOS

Susitikimas su Kultūros viceministru Renaldu Augustinavičiumi

2018 m. vasario 22 d. Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė ir EKGT pirmininkės pavaduotojas Jonas Rudzinskas susitiko su Kultūros viceministru Renaldu Augustinavičiumi. Aptarti klausimai: 1. Dėl Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų derinimo. 2. Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos rengimo. Nutarta surengti EKGT ir Kultūros ministerijos susitikimą dėl Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų suderinimo. Pritarta Tarybos iniciatyvai parengti Etninės kultūros plėtros valstybinės programos koncepciją iki balandžio mėn.

EKGT informacija

Susitikimas su Žemės ūkio ministru Broniumi Markausku

2018 vasario 21 d. Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė ir EKGT pirmininkės pavaduotojas Jonas Rudzinskas susitiko su LR Žemės Ūkio ministru Broniumi Markausku. Susitikime aptartas Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimas. Nutarta sušaukti Tautinio paveldo komisijos posėdį ir aptarti su šio įstatymo įgyvendinimu susijusius strateginius klausimus. Taip pat nutarta siekti aktyvesnio Etninės kultūros globos tarybos ir Žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo.

EKGT informacija

Sveikiname su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu!

Mielieji,

Etninės kultūros globos taryba sveikina su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu!

Kviečiame visus, gyvenančius Lietuvoje ir kiekviename pasaulio krašte, kurti Lietuvos valstybės gerovę ir puoselėti etninės kultūros vertybes!

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė
2018 02 16

2018 m. antrasis Tarybos posėdis - vasario 20 d.

Posėdžio pradžia - 13 val. Darbotvarkė:

  1. Dėl EKGT pirmininko pavaduotojo rinkimų (10 min.)
  2. Dėl EKGT darbo reglamento tvirtinimo (10 min.)
  3. Dėl EKGT 2017 m. ataskaitos (30 min.)
  4. Dėl EKGT nuolatinių darbo grupių sąrašo sudarymo (15 min.)
  5. Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos rengimo inicijavimo (20 min.)
  6. Dėl Lietuvos kultūros tarybos skiriamo rėmimo etninės kultūros projektams (20 min.)
  7. Kiti klausimai.

 

LR Seimo Kultūros komitetas svarstė Etninės kultūros globos tarybos iškeltus klausimus

2018 metų vasario 14 d. LR Seimo Kultūros komitete buvo svarstomi Etninės kultūros globos tarybos iškelti klausimai: 1. Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų suderinimo su Etninės kultūros globos taryba (EKGT raštas "Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų suderinimo su Etninės kultūros globos taryba), 2. Dėl valstybinės Etninės kultūros plėtros programos (EKGT raštas "Dėl valstybinės etninė skultūros plėtros programos" ►) .

LR Seimo Kultūros komitetas pritarė EKGT išsakytiems siūlymams. LR Kultūros ministerija buvo įpareigota Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatus suderinti su EKGT. Nutarta sustabdyti Nacionalinės J.Basanavičiaus premijos komisijos sudarymą, kol bus patvirtinti su EKGT suderinti Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatai. Taip pat nutarta inicijuoti Valstybinės Etninės kultūros plėtros programos 2019-2027 m. rengimą.

EKGT informacija

SVARBU

Tautinio kostiumai atmintini metai baigėsi, tačiau Etninės kultūros globos taryba ragina ir toliau puoselėti bei branginti tautinį drabužį! Ketinantiems įsigyti tautinį kostiumą, siūlome tautinio drabužio gamintojų ir ekspertų kontaktus.
Pabrėždamas, kad prieš šimtmetį - 1918 m. vasario 16 d. - buvo paskelbtas nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktas, LR Seimas 2018 metus paskelbė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais.
Lietuvoje kasmet vyksta daug renginių, kuriuose galima pajusti etninės kultūros dvasią. Atrinkome keletą įspūdingiausių, turinčių giliausias tradicijas, sukeliančių didžiausias emocijas, suburiančių skaitlingiausią bendruomenę arba patraukusių dėmesį nauju požiūriu į etninę kultūrą.

LIETUVOS ETNOGRAFINIAI REGIONAI

Kiekvienas Lietuvos etnografnis regionas yra istoriš- kai susiformavusi teritorija, turinti savo gentines ištakas, istorinį palikimą ir savitas kultūrines ypatybes, kurios iki mūsų laikų išliko kaip materialusis ir nematerialusis paveldas (tarmės, sakytinis ir muzikinis folkloras, papročiai, valgiai, architektūra, drabužiai, audiniai, tradiciniai dirbiniai ir kt.). Tokie etnografnio regiono požymiai nurodyti ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje pateiktame apibrėžime: Etnografinis regionas – istoriškai susiformavusi teritorijos dalis, kurioje išlaikyta savita tarmė, tradicijos ir papročiai, integruotas baltų genčių palikimas.

Lietuvoje yra penki etnografniai regionai, pasižymintys istoriškai susiformavusiais kultūriniais ypatumais: Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Suvalkija (Sūduva), Mažoji Lietuva ir Žemaitija. Šie regionai formavosi ne vienu metu ir jų vaidmuo istorijos eigoje buvo gana skirtingas. Visi penki regionai išryškėjo tik XIX a., iki tol istoriniai faktai pateikia duomenų tik apie vieną kitą Lietuvos regioną (daugiausia Žemaitiją). Kultūrines kiekvieno regiono ypatybes atskleidžiantys duomenys daugiausia atspindi XIX a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės laikotarpį

Lietuvos etnografinių regionų detalus žemėlapis (.jpg)

EKGT BIČIULIAI

X