Naujienos

Bendras EKGT ir regioninių tarybų posėdis – spalio 2 d.

Kasmetinis bendras Etninės kultūros globos tarybos ir regioninių etninės kultūros globos tarybų posėdis įvyks spalio 2 d. Jonavoje. Posėdžio darbotvarkėje numatyta aptarti šiuos klausimus: 1. Dėl pasirengimo Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadai. 2. Dėl Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso organizavimo. 3. Dėl etninės kultūros projektų finansavimo iš Kultūros rėmimo fondo lėšų per Lietuvos kultūros tarybą. 4. Dėl etninės kultūros integravimo į Lietuvos Respublikos kultūros pagrindų įstatymo projektą ir kitų strateginių teisės aktų projektų. 5. Kiti klausimai. 

EKGT informacija

Konferencija „Vietovardžiai – tautos ir valstybės būties ženklai“

2019 m. rugsėjo 26 d. kviečiame į konferenciją „Vietovardžiai – tautos ir valstybės būties ženklai“, skirtą Vietovardžių bei Žemaitijos atmintiniems metams. Konferencija vyks Varniuose. Organizatoriai: Žemaitijos etninės kultūros globos taryba, Telšių rajono savivaldybės Varnių seniūnija, Šiaulių universitetas.

Konferencijos programa >>>

EKGT informacija

EKGT pastabos dėl Kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto

Išnagrinėjus Kultūros ministerijos pateiktą Lietuvos Respublikos kultūros politikos pagrindų įstatymo projektą, Etninės kultūros globos taryboje (toliau – Taryba) pastebėta, kad nėra atsižvelgta į esminius anksčiau teiktus Tarybos siūlymus. Ankstesnės Tarybos išvados, taip pat pastabos dėl naujų nuostatų atnaujintame Kultūros politikos pagrindų įstatymo projekte pateiktos Kultūros ministerijai ir Seimo Kultūros komitetui.

2019 m. rugsėjo 16 d. EKGT raštas Dėl Lietuvos Respublikos kultūros pagrindų įstatymo projekto“ >>> 

EKGT informacija

Septintajame Tarybos posėdyje nutarta

2019 m. rugsėjo 10 d. įvyko septintasis šių metų Tarybos posėdis. Dalyvavo 15 Tarybos narių ir svečiai: Elona Bagdanavičienė (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistė etninei kultūrai), Arvydas Ščiukaitis (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus metodininkas), Alma Mirinienė (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus metodininkė), Rūta Čėsnienė (Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos pirmininkė).

Konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“

2019 m. lapkričio 20–21 d. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete bei Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyks 5-oji tarptautinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“, skirta Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-osioms metinėms.

Ankstesnis 1 2 3 ... 31 Sekantis
X