Naujienos

Septintajame Tarybos posėdyje svarstyta

Septintasis Tarybos posėdis įvyko rugsėjo 8 d. nuotoliniu būdu. Dalyvavo 17 Tarybos narių: Tarybos pirmininkė dr. Dalia Urbanavičienė, Tarybos nariai – Nijolė Balčiūnienė, Ona Drobelienė, Vilma Griškevičienė, dr. Petras Kalnius, Vaida Kasparavičienė, Kristina Kuprytė, Zita Mackevičienė, dr. Rasa Paukštytė-Šaknienė, dr. Lina Petrošienė, dr. Dalia Senvaitytė, dr. Loreta Sungailienė, Juozas Šorys, Jonas Vaiškūnas, Rima Vasaitienė, dr. Daiva Vyčinienė, dr. Rūta Žarskienė. Posėdžio svečias - Marijampolės savivaldybės VšĮ "Nemuno euroregiono taryba" pirmininkas Gintautas Skamaročius. 

Konferencija „Kultūros kongresai ir dabarties kultūra“

Šiemet minime Lietuvos kultūros kongreso trisdešimtmetį. Tęsiant tarpukariu vykusių kultūros kongresų tradiciją, 1990 m. gegužės 19 d. surengtas pirmasis (devintasis) Lietuvos kultūros kongresas. Kongresui rengti buvo suformuota Lietuvos kultūros kongreso rengimo grupė (Krescencijus Stoškus, Romualdas Ozolas, Zigmantas Pocius, Dalia Rastenienė, Arūnas Bėkšta, Giedrius Kuprevičius, Giedrė Kvieskienė, Eugenijus Skrupskelis). Romualdas Ozolas, pradėdamas Lietuvos kultūros kongresą 1990 m. gegužės 19 d., sakė: „Kultūros kongresas yra neeilinis (netgi revoliucinių 1990-ųjų metų) Lietuvos gyvenimo įvykis. Rengtas beveik metus, aprėpęs visas svarbiausias kultūros sritis ir klausimus, sukrėtęs viso pasaulio lietuvius“.

Priimamos paraiškos gauti Nacionalinę J. Basanavičiaus premiją

Šiuo metu priimamos paraiškos gauti Nacionalinę Jono Basanavičiaus premiją, skiriamą už nuopelnus puoselėjant etninę kultūrą. Paraiškų laukiama iki š. m. spalio 1 dienos Kultūros ministerijoje (J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118, Vilnius).

Platesnė informacija: https://lrkm.lrv.lt/lt/skelbimai/priimamos-paraiskos-gauti-nacionaline-jono-basanaviciaus-premija?fbclid=IwAR3CW2US_QNmFbPWLerBn43wZWSBNGAldgI2YFsNzvNcORPBm-5PLs1jrY8  

Kviečiame dalyvauti Baltų vienybės ugnies sąšaukoje!

Artinasi 22-oji – Rudens lygiadienio, o kartu ir Baltų vienybės šventė. Kaip ir kiekvienais metais, Etninės kultūros globos taryba kviečia dalyvauti Baltų vienybės ugnies sąšaukoje, 20–21 val. užkurti laužą ant piliakalnių, alkakalnių ar kitose su baltų (aisčių) istorija susijusiose vietose. Ugnis ant tolimo kalno – ženklas, kad esame. Ugnies uždegimas vienu metu – vienybė.

Kasmet sudaromas Sąšaukos žemėlapis. Todėl dalyvius kviečiame pranešti apie Baltų vienybės ugnies uždegimo vietą adresais: Lietuvoje ir kitose šalyse – baltai@aukuras.lt; Latvijoje – linda.lindale@gmail.com; Gudijoje – svajksta@gmail.com

Daugiau žinių – akcijos iniciatorių, klubo „Aukuras“ interneto svetainėje >>>

EKGT informacija

 

Bendras EKGT ir regioninių tarybų posėdis

2020 m. rugsėjo 10 d. įvyko bendras išplėstinis Etninės kultūros globos tarybos ir regioninių etninės kultūros globos tarybų posėdis. Posėdis vyko Lazdijų kultūros centro didžiojoje salėje (Vilniaus g. 6, Lazdijai).

Ankstesnis 1 2 3 ... 47 Sekantis
X