Renginiai

2020 metų renginiai

2020 m. EKGT ir regioninės tarybos, bendradarbiaudamos su partneriais, surengė 2 diskusijas, surengė arba dalyvavo 50 tarpinstitucinių pasitarimų, organizavo 2 konkursus, inicijavo, surengė arba padėjo surengti 4 visuomenines akcijas, inicijavo ir organizavo arba padėjo surengti Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados 37 renginius, EKGT būstinėje surengtos 2 parodos. Taigi EKGT su regioninėmis tarybomis iš viso surengė 97 renginius. Taip pat prisidėta rengiant 8 kitų institucijų organizuotus renginius – vertybių pristatymus, nusipelniusių žmonių apdovanojimus, festivalius, konferencijas ir pan. Tarybos pradėta organizuoti spaudos konferencija, simpoziumas, paminėjimo renginys neįvyko dėl pandemijos ir įvesto karantino.

Tarybos surengti renginiai:

Diskusijos (2 vnt.):

Sausio 7 d. Taryba kartu su LNKC surengė tarpinstitucinę diskusiją ,,Etninės kultūros samprata“ LNKC Mažojoje salėje. Dalyvavo Lietuvos istorijos instituto, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto, Klaipėdos universiteto, Lietuvos kraštotyros draugijos, Kultūros ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo, Nacionalinės UNESCO komisijos, Vilniaus etninės kultūros centro, Lietuvos nacionalinio kultūros centro, Lietuvos tautodailininkų sąjungos ir Etninės kultūros globos tarybos atstovai.
Spalio 2 d. Taryba organizavo diskusiją su Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadoje dalyvavusiais mokytojais dėl etnokultūrinio ugdymo mokyklose ir etninės kultūros populiarinimo pradinėse klasėse.

Olimpiados renginiai (37 vnt.):

Vasario mėn. įvyko antrosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados antrasis etapas, kurį rengė regioninės etninės kultūros globos tarybos: vasario 6 d. Kalvarijos krašto muziejuje – Suvalkijos (Sūduvos) olimpiada, vasario 26 d. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje – Dzūkijos (Dainavos) olimpiada, vasario 27 d. Šilutės Hugo Šojaus muziejuje-dvare – Mažosios Lietuvos olimpiada, vasario 27 d. Telšių Džiugo gimnazijoje – Žemaitijos olimpiada. Dėl paskelbto karantino Aukštaitijos olimpiada įvyko birželio 16 d. nuotoliniu būdu.
Spalio 2 d. Vilniaus Senvagės gimnazijoje įvyko antrosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados respublikinis etapas, prie kurio organizavimo Taryba prisidėjo, Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė buvo Olimpiados vertinimo komisijos pirmininkė.
Gruodžio mėn. įvyko EKGT inicijuotos trečiosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados pirmasis – savivaldybių – etapas (5 savivaldybėms nespėjus turo surengti gruodžio mėn., išimties tvarka buvo leista jį surengti 2021 m. sausį). Šiame etape dalyvavo 153 mokiniai iš 31 savivaldybės. Olimpiados pagrindinis organizatorius – Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga, EKGT – Olimpiados organizatorių partneris.

Konkursai (2 vnt.):

Sausio mėnesį paskelbtas EKGT vykdomos Etninės kultūros valstybinės globos programos 2020 m. konkursas. Konkursui pateiktos 4 paraiškos. Koordinavimo tarybos nutarimu, finansuotos 3 paraiškos, pagal kurias atlikti moksliniai tyrimai (žr. aukščiau).
Birželio 1 d. Taryba kartu su LKTA bei ŽŪM paskelbė Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkursą. Konkursui pateiktos 9 paraiškos. Spalio 15 d. Lietuvos kaimo turizmo sezono uždarymo renginyje įvyko konkurso nugalėtųjų apdovanojimo renginys, kuriame Tarybos pirmininkė įteikė laureatams diplomus ir dovanas.

Parodos (2 vnt.):

Vasario–rugpjūčio mėn. EKGT būstinėje veikė karpinių meistrės tautodailininkės Eglės Dvarionaitės-Vindašienės karpinių paroda.
Rugsėjo–gruodžio mėn. EKGT būstinėje veikė tautodailininkės Bonės Martinos Sprindienės floristinių paveikslų ir tapybos darbų paroda. 

2020 m. Taryba organizavo dar kelis renginius, tačiau dėl pandemijos įvesto karantino jie neįvyko: Klaipėdoje liepos 18–25 d. turėjusį vykti pasaulinį 31-ąjį ICTM Etnochoreologijos studijų grupės simpoziumą (perkeltas į 2021 m. liepos 12–18 d.); Seime lapkričio 18 d. Tautodailės metams skirtą tarptautinį simpoziumą „Tautodailė šiuolaikinėje visuomenėje“ ir spaudos konferenciją (perkelta į 2021 m. gegužės mėnesį); Lietuvos liaudies buities muziejuje rugsėjo mėnesį Tarybos 20-mečio minėjimo šventę (nukelta į 2021 m.).

EKGT informacija

X