Renginiai

2019 metų renginiai

2019 m. EKGT ir regioninės tarybos, bendradarbiaudamos su partneriais, surengė 5 konferencijas, 3 spaudos konferencijas, 2 seminarus, 1 atmintinų metų atidarymo renginį, 3 etnokultūros puoselėtojų pagerbimo renginius, 2 konkursus, inicijavo, surengė arba padėjo surengti 6 visuomenines akcijas, inicijavo ir organizavo arba padėjo surengti Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados 40 renginių, inicijavo 1 tarptautinį pasitarimą. EKGT būstinėje surengtos 2 parodos. Taigi EKGT su regioninėmis tarybomis iš viso surengė 65 renginius. Taip pat prisidėta rengiant kitų institucijų organizuotas 4 konferencijas, 2 apdovanojimus ir kt.

Tarybos surengti renginiai:

3.7.1. Konferencijos (5):

 • 2019 m. kovo 20 d. Taryba kartu su Seimo KK Seimo Europos informacijos biure surengė konferenciją „Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimai“, skirtą Tarybos užsakymu pagal EK tyrimų programą 2018 m. atliktiems tyrimams pristatyti.
 • 2019 m. rugsėjo 26 d. Varniuose įvyko Žemaitijos tarybos kartu su Varnių seniūnija ir Šiaulių universitetu surengta konferencija „Vietovardžiai – tautos ir valstybės būties ženklai“, skirta Vietovardžių bei Žemaitijos atmintiniems metams.
 • 2019 m. spalio 29 d. Švėkšnoje įvyko Tarybos surengta konferencija, kurioje pristatyti 2019 metais pagal EK tyrimų programą Tarybos užsakymu 2019 m. atlikti tyrimai.
 • 2019 m. lapkričio 13 d. Seime EKGT kartu su Seimo Kultūros komitetu surengė konferenciją „Žemė prašo nepamiršti vardų“, skirtą Vietovardžių metams paminėti ir dr. F. Kavoliutės knygai „Žemė prašo nepamiršti vardų. Mūsų mirusių kaimų knyga“ pristatyti.
 • 2019 m. gruodžio 7 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įvyko EKGT ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupės organizuota konferencija „Etninės kultūros vaidmuo formuojant Lietuvos įvaizdį: iššūkiai ir galimybės“.

3.7.2. Spaudos konferencijos (3):

2019 m. sausio 28 d. Seime įvyko EKGT inicijuota Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarės Irenos Andrukaitienės spaudos konferencija „Lietuvos nacionalinių premijų statuso klausimu“, kurioje dalyvavo Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė, Tarybos pirmininko pavaduotojas J. Rudzinskas ir Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisijos pirmininkė D. Vyčinienė.

 • 2019 m. liepos 25 d. Seime Taryba kartu su Lietuvos Nepriklausomybės akto Signatarų klubu surengė spaudos konferenciją, skirtą valstybinei Baltijos kelio 30-mečio minėjimo programai pristatyti (spaudos konferencijoje pasisakė ir Tarybos pirmininkė).
 • 2019 m. lapkričio 13 d. Seime EKGT kartu su Seimo nariu S. Tumėnu surengė spaudos konferenciją, skirtą Vietovardžių metams paminėti ir dr. F. Kavoliutės knygai „Žemė prašo nepamiršti vardų. Mūsų mirusių kaimų knyga“ pristatyti.

3.7.3. Seminarai (2):

 • 2019 m. spalio 11 d. Kaune Taryba surengė seminarą „Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: rezultatai, užduotys, vertinimas“, skirtą Olimpiados rengėjams, vertintojams ir mokytojams, ruošiantiems mokinius olimpiadai.
 • 2019 m. lapkričio 25 d. Kaune Taryba surengė seminarą, skirtą Olimpiados testo klausimų bankui sudaryti.

3.7.4. Olimpiados renginiai (40):

 • 2019 m. sausio–vasario mėn. įvyko pirmosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados antrasis etapas, kurį rengė regioninės etninės kultūros globos tarybos: sausio 25 d. Anykščių kultūros centre – Aukštaitijos regiono olimpiada, sausio 30 d. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje – Suvalkijos (Sūduvos) olimpiada, sausio 30 d. Šilutės Hugo Šojaus muziejuje-dvare – Mažosios Lietuvos olimpiada, vasario 5 d. Alytaus dailiųjų amatų mokykloje – Dzūkijos (Dainavos) olimpiada, vasario 27 d. Telšių Kranto progimnazijoje – Žemaitijos olimpiada.
 • 2019 m. kovo 30 d. Vilniaus Žvėryno gimnazijoje įvyko pirmosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados respublikinis etapas, prie kurio organizavimo Taryba prisidėjo, Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė buvo Olimpiados vertinimo komisijos pirmininkė.
 • 2019 m. lapkričio–gruodžio mėn. įvyko EKGT inicijuotos Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados pirmasis – savivaldybių – etapas. Šiame etape dalyvavo 240 mokinių iš 34 savivaldybių. Olimpiados pagrindinis organizatorius – Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga, EKGT – Olimpiados organizatorių partneris.

3.7.5. Konkursai (2):

 • 2019 m. gegužės 1 d. Žemaitijos taryba kartu su Kelmės kultūros centru bei Lietuvos kraštotyros draugijos Kelmės skyriumi paskelbė trumpametražių filmų, TV laidų konkursą „Pasiruokavimā“, skirtą Žemaitijos metams paminėti, konkursą. 2019 m. liepos 11 d. Kelmės kultūros centre įvyko konkurso „Pasiruokavimā“ nugalėtojų apdovanojimo renginys.
 • 2019 m. gegužės 15 d. renginyje Taryba kartu su LKTA bei ŽŪM paskelbė Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkursą kaimo turizmo sezono atidarymo renginyje (konkurso pradžią paskelbė EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė). 2019 m. lapkričio 21 d. Lietuvos kaimo turizmo sezono uždarymo renginyje įvyko konkurso nugalėtųjų apdovanojimo renginys, kuriame Tarybos pirmininkė įteikė laureatams diplomus ir dovanas.

3.7.6. Paminėjimų, etninės kultūros puoselėtojų pagerbimo renginiai (4):

 • 2019 m. vasario 24 d. Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos iniciatyva surengtas iškilmingas Žemaitijos ir Vietovardžių metų atidarymo renginys įvairiose Pietų Žemaitijos vietose.
 • 2019 m. kovo 6 d. EKGT surengė suomių tautosakininko prof. Aukusto Roberto Niemio 150-mečiui skirtą renginį ,,A. R. Niemio 150-mečio minėjimas ir S. Skrodenio monografijos ,,Profesorius A. R. Niemis ir Lietuva“ pristatymas“ Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.
 • 2019 m. gegužės 3 d. Žemaitijos taryba Plungėje Žemaičių dailės muziejuje apdovanojo Žemaitijos labui etninės kultūros srityje 2018 metais daugiausia nuveikusius žmones ir bendruomenes.
 • 2019 m. rugpjūčio 29 d. Seime įvyko akcijos „Baltijos kelias – tai mes!“ organizatorių ir renginius organizuoti padėjusių savanorių susitikimas – savanorius pasveikino Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo pirmininkė Birutė Valionytė ir EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičiene.

3.7.7. Akcijos (6):

 • 2019 m. gegužės 4 d. Liaudies buities muziejuje surengta tautos šventė „Pasitinkant Baltijos kelią“, skirta Baltijos asamblėjos 30-mečiui. EKGT – renginio organizatorių partnerė.
 • 2019 m. liepos 25 d. Katedros aikštėje įvyko Tarybos su partneriais (Signatarų klubu, LSA, asociacija „Jeep Club Lithunia“, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija, Lietuvos skautų sąjunga, Lietuvos moksleivių sąjunga, Lietuvos Šaulių sąjunga) surengtas renginys, kuriame buvo paskelbtos visuomeninės Baltijos kelio 30-mečio iniciatyvos ir sudaryta bandomoji žmonių grandinė.
 • 2019 m. rugpjūčio 23 d. Baltijos kelio 30-mečio proga Taryba kartu su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubu inicijavo automobilių ir motociklų žygį „Baltijos kelias – tai mes“, kurio metu automobilių ir motociklų kolona vyko Baltijos kelio trasa iš Vilniaus iki Latvijos sienos.
 • 2019 m. rugpjūčio 23 d. Baltijos kelio 30-mečio proga Taryba kartu su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubu inicijavo ir organizavo gyvąją žmonių grandinę, nusidriekusią nuo Gedimino kalno papėdės iki Vilniaus ženklo Ukmergės plente (ją sudarė 16 000 rankomis susikabinusių žmonių).
 • 2019 m. vasario mėn. EKGT surengė patriotinių ir karinių-istorinių dainų populiarinimo akciją – savivaldybėms ir regioninėms EKG taryboms išsiųstas tradicinių patriotinių dainų sąrašas ir kvietimas šias dainas transliuoti Lietuvos valstybinių švenčių renginių metu.
 • 2019 m. gruodžio mėn. EKGT surengė postfolkloro kalendorinių dainų populiarinimo akciją – kreipėsi į Lietuvos savivaldybes, prekybos centrus, radijo stotis ir kai kuriuos restoranus kviesdama advento ir Kalėdų laikotarpiu transliuoti kalendorines lietuvių postfolkloro dainas. Remiantis EKGT ekspertų rekomendacijomis buvo parengtas ir išplatintas šių dainų sąrašas.

3.7.8. Tarptautinis pasitarimas (1):

 • 2019 m. balandžio 7–8 d. EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir pavaduotojas J. Rudzinskas kartu su LNKC vadovybe susitiko su Estijos Respublikos kultūros ministerijos ir Estijos kultūros rėmimo fondo atstovais ir aptarė kultūros rėmimo Estijoje, etninės kultūros integravimo į Estijos kultūros politiką klausimus.

3.7.9. Parodos (2):

 • 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. EKGT būstinėje veikė Lietuvos tautodailininkų sąjungos parodų fondų rinkinio paroda (tapyba, skulptūra, karpiniai, siuvinėjimas).
 • 2019 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais EKGT būstinėje veikė tautodailininko, tapytojo Vytauto Vaicekausko tapybos paroda.

 

Tarybos bendradarbiavimas organizuojant kitus renginius:

 • 2019 m. vasario 13 d. įvyko Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos 2018 m. laureatų apdovanojimo ceremonija KM. Taryba – šio renginio organizavimo partnerė.
 • 2019 m. rugsėjo pradžioje EKGT regioninės tarybos dalyvavo rengiant pilietinę akciją „Baltų sąšauka“.
 • 2019 m. spalio 3 d. Alytaus kultūros ir komunikacijos centras organizavo konferenciją „Etninė kultūra šiandien“. Renginio organizatorių partneriai – EKGT ir Dzūkijos (Dainavos) regioninė etninės kultūros globos taryba.
 • 2019 m. lapkričio 20–21 d. KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete bei Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje įvyko 5-oji tarptautinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“, skirta Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-osioms metinėms. EKGT – konferencijos globėja.
 • 2019 m. lapkričio 26 d. Prezidentūroje buvo įteiktos padėkos vienuolikai konkurso „Geriausia 2018 metų disertacija“ laureatų. Renginio tema – Etnografinė Lietuva. EKGT – renginio rėmėja.
 • 2019 m. lapkričio 28 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje įvyko mokslinė konferencija, skirta Alberto Kojelavičiaus-Vijūko (1609–1677) gimimo 410-osioms metinėms paminėti. EKGT – konferencijos organizatorių partnerė.
X