Renginiai

2018 metų renginiai

Bendradarbiaudamos su partneriais, EKGT ir regioninės tarybos surengė 6 konferencijas, 1 spaudos konferenciją, 2 seminarus, 1 etnokultūros puoselėtojų pagerbimo renginį, 1 tarmių populiarinimo renginį, 2 konkursus, 2 visuomenines akcijas, inicijavo ir organizavo Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadą 22 savivaldybėse. EKGT būstinėje surengtos 2 parodos. 

1. EKGT Žemaitijos taryba prisidėjo organizuojant Norberto Vėliaus 80-osioms gimimo metinėms paminėti skirtą konferenciją „Sekam Norberto Vėliaus keliais“, kuri vyko 2018 m. balandžio 20 d. Šilalės r. Laukuvos kultūros centre.

 2. 2018 m. gegužės 28 d. Seimo laikinoji Etninės kultūros grupė, EKGT ir Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga (toliau – LEKUS) surengė konferenciją „Etninės kultūros ugdymo padėtis Lietuvoje ir siekiamybė“. Konferencija vyko Seimo Europos informacijos biure. Konferencijoje parengtos rekomendacijos: dėl Švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. patvirtintų pagrindinio ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrųjų programų įgyvendinimo; dėl Etninės kultūros ugdymo sampratos įteisinimo ir taikymo ilgosiose gimnazijose; dėl Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados įteisinimo ir organizavimo; dėl etnokultūrinio ugdymo pedagogų rengimo inicijavimo ir strategijos dėl kvalifikacijos tobulinimo šioje srityje parengimo; dėl privalomojo etninės kultūros dalyko įvedimo į pradinį ugdymą; dėl etnokultūrinio ugdymo plėtros per neformalųjį ugdymą; dėl gerosios etnokultūrinio ugdymo patirties sklaidos; dėl etnokultūrinio ugdymo metodinių priemonių leidybos ir sklaidos.

3. 2018 m. rugsėjo 22 d. Žemaitijos taryba surengė konferenciją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kęstučio ir Birutės laikų kultūra“, kuri vyko Palangos gintaro muziejuje, Palangoje. Konferencija skirta Baltų vienybei paminėti. Konferencijoje gilintasi į reikšmingas Baltijos pajūrio gyventojų bei Lietuvos valstybės istorijos detales, analizuotos nūdienos etnokultūros puoselėjimo problemos. Konferencijos dalyviai priėmė rezoliuciją, kurioje raginama atverti visuomenei Birutės kalno koplyčią ir koplyčios interjerą suderinti stilistiniu požiūriu. Konferencija užbaigta Birutės kalno papėdėje užkuriant Baltų vienybės ugnį.

4. 2018 m. spalio 12–13 dienomis Seime įvyko konferencija „Mūsų mokytojai – Daukantas, Vydūnas“, skirta Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir užsienio lietuviškų mokyklų mokytojams, kurią inicijavo Seimas, ŠMM, UPC, EKGT, LLTI ir Lituanistų sambūris. Konferencijos tikslas – įprasminti Europos paveldo metus, aptarti Simono Daukanto ir Vydūno darbų ir idėjų aktualumą šiandienos mokyklai, visuomenei, pasidalyti naujausiais literatūros, istorijos, kultūros tyrimais ir įžvalgomis, telkti akademinę ir mokytojų bendruomenę.

5. 2018 spalio 24 d. Seimo spaudos konferencijų salėje įvyko EKGT inicijuota Seimo nario Stasio Tumėno spaudos konferencija „Etnokultūrinio sąjūdžio ištakos“. Spaudos konferencijoje dalyvavo Seimo narys Stasys Tumėnas, EKGT pirmininkė dr. Dalia Urbanavičienė, EKGT narės dr. Daiva Vyčinienė ir Nijolė Balčiūnienė. Spaudos konferencijoje buvo siekiama atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį į folklorinių ansamblių, kraštotyrininkų bei žygeivių judėjimo reikšmę išsivaduojant Lietuvai iš sovietinio režimo.

6. 2018 m. spalio 24 d. EKGT iniciatyva Seime įvyko konferencija „Etnokultūrinio sąjūdžio ištakos, raida ir reikšmė“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir folklorinio judėjimo bei žygeivystės 50-mečiui. Konferenciją organizavo Seimo Kultūros komitetas ir EKGT. Konferencijoje keltas tikslas – atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį į folklorinių ansamblių, kraštotyrininkų bei žygeivių judėjimo reikšmę išsivaduojant Lietuvai iš sovietinio režimo. Konferencijoje pranešimus skaitė mokslininkai, tiriantys etnokultūrinio sąjūdžio ypatumus, folklorinių ansamblių, žygeivių, kraštotyrininkų ir ramuviečių judėjimo pradininkai, aktyvūs dalyviai. Aptarta šio judėjimo reikšmė ir prasmė Lietuvos istorijoje. Konferencijos dalyviai priėmė rezoliuciją, kurioje raginama valstybiniu lygmeniu pripažinti etnokultūrinio judėjimo reikšmę ir svarbą.

7. 2018 m. lapkričio 7 d. EKGT kartu su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešąja biblioteka ir Skuodo rajono savivaldybe surengė S. Daukantui pagerbti skirtą konferenciją. S. Daukanto atmintinus metus žyminti konferencija „Simonas Daukantas, jo epocha ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis“ įvyko Skuodo meno mokykloje. Konferencijoje mokslininkai ir visuomenės veikėjai dalinosi įžvalgomis apie S. Daukanto asmenybę ir jo kūrybinį palikimą. Vyko kilnojamoji paroda „Simonui Daukantui 225. Laikas ir asmenybė“. Renginio dalyviai ir svečiai galėjo susipažinti su S. Daukanto asmenybę ir jo veiklą pristatančiais leidiniais, tarp jų – naujausia prof. dr. Giedriaus Subačiaus knyga „Simono Daukanto Rygos ortografija (1827–1834)“. Konferencijos svečiai dalyvavo ir atidengiant S. Daukantui skirtą atminimo ženklą Gulbių kaime (Bilionių sen., Šilalės r.), N. Vėliaus ir L. R. Ivinskio istoriniame etnokultūriniame pažinimo kelyje.

8. 2018 m. spalio 5 d. Kauno tautinės kultūros centre įvyko išplėstinis EKGT ir regioninių tarybų posėdis-seminaras. Svarstyti aktualūs etninės kultūros globos klausimai: dėl etninės kultūros ugdymo plėtros; dėl etninės kultūros projektų finansavimo iš Kultūros rėmimo fondo lėšų per Lietuvos kultūros tarybą; dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2019–2027 m. rengimo. Tarptautinės mokytojų dienos proga už švietėjišką kultūrinę veiklą pagerbti įvairiose švietimo srityse dirbantys etnokultūrininkai.

9. 2018 m. gruodžio 11 d. Telšių Žemaitės dramos teatre įvyko EKGT organizuotas seminaras „Etnologijos mokslo, etnokultūrinio ugdymo ir specialistų rengimo aktualijos: naujausių tyrimų duomenys“, kuriame pristatyta dalis tyrimų, atliktų 2018 m. pagal Etninės kultūros globos tarybos vykdomą Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programą.

10. 2018 m. gegužės 10 d. įvyko Žemaitijos etninės kultūros puoselėtojų pagerbimo šventė, kurią surengė Žemaitijos taryba Jurbarko r. kaimo turizmo sodyboje „Dvaras Bebirva“ – joje buvo pasveikinti ir apdovanoti 9 Žemaitijai nusipelnę visuomenės veikėjai ir kolektyvai.

11. 2018 m. gegužės 22 d. Žemaitijos taryba tarpininkavo organizuojant renginį „Išsauguokem savasti, būda ė šnekta“ Užvenčio muziejuje, skirtą žemaičių kalbai, kultūrai ir jų propagavimui. Renginį žemaičių kalba vedė Telšių kultūros centro režisierė A. Jakavičiūtė, Žemaitijos tarybos narys Juozas Pabrėža pristatė savo knygą „Žemaičių gramatika ir rašyba“, vyko EKGT specialistės S. Dacienės riešinių parodos atidarymas bei miestelio riboženklio „Užventis. Ož Vėntuos, ož opės švėntuos“ atidarymo (šventinimo) ceremonija.

12. 2018 m. lapkričio 16 d. Žemaitijos taryba prisidėjo organizuojant Telšių rajono priešmokyklinių įstaigų skaitymų žemaitiškai konkursą „Žemaitėjė, kuoki tu graži“, kuriame 69 dalyvavo 12 vaikų iš trijų lopšelių-darželių, o laimėtojai buvo deleguoti dalyvauti Žemaitijos regiono žemaitiškų skaitymų konkurse Skuode.

13. 2018 m. gruodžio 7 d. Žemaitijos tarybos iniciatyva vyko kasmetinis regioninis moksleivių žemaičių kūrybos ir žemaitiškų skaitinių konkursas „Rokoukiamos ėr korkiam žemaitėška“, skirtas Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms (dalyvavo 37 moksleiviai iš Žemaitijos).

14. 2018 m. gruodžio mėn., tarpininkaujant EKGT ir jos padaliniams regioninėms etninės kultūros globos taryboms, 22 Lietuvos savivaldybėse įvyko Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados pirmasis etapas. Šiuose renginiuose dalyvavo iš viso 258 moksleiviai (6–8 bei 9–12 klasių).

15. 2018 metais EKGT būstinėje surengtos 2 parodos. Balandžio–gegužės mėn. veikė paroda „Vilniaus skyriaus tautodailininkai – Lietuvos 100-mečiui“. Joje eksponuoti 18 Vilniuje gyvenančių ir kuriančių tautodailininkų darbai. Liepos – gruodžio mėn. veikė Lietuvos tautodailininkų sąjungos ir senųjų amatų klubo „Dvaro meistrai“ nario, drožėjo Algirdo Juškevičiaus medžio drožybos darbų (Užgavėnių kaukių) paroda.

16. 2018 m. rugsėjo pradžioje EKGT regioninės tarybos dalyvavo rengiant pilietinę akciją „Baltų sąšauka“. EKGT socialiniuose tinkluose kreiptasi į Lietuvos visuomenę bei Pasaulio lietuvių bendruomenę raginant aktyviai dalyvauti Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubo „Aukuras“ organizuojamoje baltų vienybę simbolizuojančios ugnies užkūrimo akcijoje. EKGT regioninių tarybų nariai daugelyje Lietuvos vietų buvo baltų vienybės ugnies užkūrimo iniciatoriai.

17. 2018 m. gruodžio mėn. EKGT surengė postfolkloro kalendorinių dainų populiarinimo akciją – kreipėsi į Lietuvos savivaldybes, prekybos centrus, radijo stotis ir kai kuriuos restoranus kviesdama advento ir Kalėdų laikotarpiu transliuoti kalendorines lietuvių postfolkloro dainas. Remiantis EKGT ekspertų rekomendacijomis buvo parengtas ir išplatintas šių dainų sąrašas. Į šią EKGT iniciatyvą atsiliepė Vilniaus kultūros centras, prekybos tinklai „Maxima“, „Senukai“, kai kurios savivaldybės.

X