Renginiai

2017 metų renginiai

Bendradarbiaujant su partneriais, EKGT ir regioninės tarybos surengė: 2 konferencijas, 1 seminarą-diskusiją, 12 praktinių seminarų ciklus-edukacijas, 1 atmintinų metų atidarymo renginįseminarą, 2 konkursus ir 2 konkursų nugalėtojų apdovanojimo renginius, 2 parodas, 1 akciją. 

1. 2017 m. sausio 27 d. įvyko Etninės kultūros globos tarybos inicijuotas Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metų atidarymo renginys ir seminaras „Vietinės bendruomenės ir piliakalniai, bendrakultūrinis ryšys ir tradicijos“ Šilalės rajone, Šiauduvoje. Seminare universitetų, kitų mokslo įstaigų mokslininkai bei istorijos ir etninės kultūros puoselėtojai, tautinio ir istorinio kostiumo gamintojai dalinosi sukaupta teorine ir praktine patirtimi. Pagrindiniai renginio organizavimo partneriai: Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos archeologijos draugija, Šilalės rajono savivaldybė, Laukuvos seniūnija.

2. 2017 metų birželio 5 d. LR Seime vyko Etninės kultūros globos tarybos ir LR Seimo Kultūros komiteto organizuota konferencija-forumas „Vietovardžių (išnykusių kaimų vardų) išsaugojimo, įpaminklinimo sprendimai, pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“. Renginio tikslas – ieškoti sprendimų, kaip išspręsti išnykusių kaimų vardų naikinimo problemą.

3. 2017 m. birželio 29 d. Etninės kultūros globos taryba surengė seminarą-diskusiją „Lietuvos savitumo reprezentavimas“, į kurį pakvietė LR Kultūros ministerijos, LR Susisiekimo ministerijos, Vilniaus dailės akademijos, VU Komunikacijos fakulteto, Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros, Vilniaus miesto visuomeninės kultūros komisijos atstovus. Pasitarime nutarta: 1. Siekti, kad savivaldos institucijos imtųsi iniciatyvos sprendžiant valstybės, etnografinių regionų savitumo reprezentavimo viešosiose erdvėse klausimą; 2. Siekiant skatinti bendradarbiavimą tarp suvenyro gamintojų (tautodailininkų bei profesionalių kūrėjų) ir platintojų, surengti suvenyrų gamintojų ir turizmo sektoriaus, prekybos tinklų atstovų susitikimą-kontaktinę mugę; 3. Organizuoti etnosuvenyro kūrimo konkursą; 4. Inicijuoti profesionalių dizaino specialistų įsitraukimą į Lietuvos savitumą atspindinčių simbolių formų kūrimą. 5. Parengti ir pateikti su turizmo sektoriumi susijusioms institucijoms rekomenduotinų kokybiškų Lietuvos savitumą reprezentuojančių suvenyrų gamintojų sąrašą. 6. Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo sukaktį, toliau tęsti diskusiją dėl Lietuvos kultūros bei istorijos adekvataus ir oraus pristatymo savo piliečiams ir užsienio svečiams. 7. Aktyviai dalyvauti iškeltų klausimų sprendime, kviečiant bendradarbiauti ir kitų atsakingų institucijų atstovus ir ekspertus.

4. 2017 m. lapkričio 16 d. įvyko Etninės kultūros globos tarybos organizuota konferencija „Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“ Papilėje (Akmenės r.), kuri vyko kartu su bendru regioninių tarybų posėdžiu. Renginys dedikuotas Simono Daukanto 225-ųjų gimimo metinių ir Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečio įprasminimui. Konferencijoje pristatyti Etninės kultūros globos tarybos vykdomos Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos 2017 metais atlikti tyrimai, aptartos etninės kultūros puoselėjimo aktualijos. Renginio organizavimo partneriai: Akmenės rajono savivaldybė ir Papilės seniūnija.

5. Vykdant Tautinio kostiumo metų veiksmų plano priemonę „Praktiniai seminarai apie tautinį kostiumą, jo sudedamąsias dalis, teisingą dėvėjimą“, regioninių tarybų iniciatyva buvo surengti 12 praktiniai seminarai etnografiniuose regionuose (plačiau apie regioninių tarybų inicijuotus projektus Tautinio kostiumo metų proga žr. Ataskaitos II dalyje): Aukštaitijos regioninės tarybos iniciatyva 2017-04-06 surengtas seminaras „Tautinis kostiumas šiandien ir teisinga jo dėvėsena“ Zarasų kultūros centre; Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos narių iniciatyva surengti visų penkių regionų tautinių kostiumų 10-ies teorinių ir praktinių seminarų ciklas Kauno kultūros centre “Tautos namai”; Žemaitijos etninės kultūros globos taryba, bendradarbiaudama su LNKC, 2017-10-11 surengė seminarą „Tautinis kostiumas šiandien: dėvėsena ir gamyba“ Telšiuose. 

6. 2017 m. vasario 14 d. EKGT iniciatyva LR Seime buvo surengtas EKGT kartu su Pasaulio lietuvių bendruomene organizuoto konkurso „Pasidalink istorija apie tautinį rūbą tremtyje“ nugalėtojų apdovanojimo renginys.

7. 2017 metais Etninės kultūros globos taryba kartu su Pasaulio lietuvių bendruomene organizavo konkursą „Tautinis drabužis mano šeimos ir bendruomenės istorijoje“. Jame dalyvauti pakviesti visi, kuriems tautinis kostiumas yra svarbus etninės, regioninės ar asmeninės tapatybės simbolis arba brangi šeimos relikvija. Konkursu siekta kelti tautinio kostiumo prestižą, populiarinti tautinio kostiumo dėvėjimo svarbių šeimos, bendruomenės ir tautos švenčių proga. Konkursui buvo atsiųstos 29 vertingos istorijos, kurios skelbiamos EKGT tinklapyje www.ekgt.lt. Labiausiai įkvepiančių, pamokančių ir intriguojančių istorijų autoriai buvo apdovanoti EKGT organizuotame konkurso nugalėtojų apdovanojimo reginyje 2018 m. vasario 1 d. Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusiame renginyje.

8. EKGT kartu su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija 2017 m. organizavo konkursą „2017 metais geriausiai tradicijas puoselėjusi etnografinio regiono seniūnija“, kurio tikslas – skatinti seniūnijas puoselėti etnografinių regionų tradicijas. Konkursui paraiškas buvo pateikusios 28 seniūnijos. Paraiškas vertino regioninių etninės kultūros globos tarybų nariai. 2017 m. lapkričio 29 d. įvyko konkurso nugalėtojų apdovanojimo renginys Trakų pilyje.

9. EKGT iniciatyva buvo surengtos 2 tautodailės darbų parodos: 2017 m. rugsėjo mėnesį EKGT kartu su Suvalkijos (Sūduvos) taryba ir LTS surengė tapybos darbų parodą „Piliakalniai tautodailininkų darbuose“ Prienų kultūros centre; 2017-12-05 – 2018-01-02 vyko paroda „Piliakalniai tautodailininkų darbuose“ Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje ir jo padalinyje – D. Poškos Baublių muziejuje (organizatoriai: EKGT, LTS, Šilalės V. Statkevičiaus muziejus).

10. EKGT ir regioninės tarybos aktyviai prisidėjo organizuojant Baltų vienybės dienos minėjimą ant/prie Lietuvos piliakalnių. EKGT, kviesdama visuomenę pažymėti Baltų vienybės dieną bei švęsti kalendorinę Rudens lygiadienio šventę, oficialiais raštais kreipėsi į LR Seimo kultūros komitetą, LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisiją, LR Seimo Laikinąją Etninės kultūros grupę, LR Aplinkos ministeriją, LR Krašto apsaugos ministeriją, LR Kultūros ministeriją, Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą, Lietuvos savivaldybių asociaciją, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociaciją, Lietuvos šaulių sąjungą, Lietuvos archeologijos draugiją, Lietuvos radijo ir televizijos komisiją, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungą, Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungą, Lietuvos savivaldybių švietimo skyrius. (Plačiau apie regioninių tarybų narių veiklą organizuojant Baltų vienybės dienos renginius žr. Ataskaitos II skyrių.)

X