Renginiai

2016 metų renginiai

Bendradarbiaudama su partneriais, EKGT ir regioninės tarybos surengė 12 renginių: 5 seminarus, 2 konferencijas, 1 forumą, 1 seminarą-diskusiją, 3 konkusus:

1. Etninės kultūros globos taryba, įgyvendindama LR Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1277 patvirtintą „Vietos bendruomenių metų planą“ ir matydama vietos bendruomenių poreikius palaikyti ir gilintis į kalendorinių, tradicinių švenčių turinį ir formas bei aktyvinti tradicinių amatų ir tautodailės plėtrą, organizavo kartu su partneriais seminarų ciklą „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – tradicijos, šiandiena“ etnografiniuose regionuose. 2016-02-25 įvyko seminaras Žemaitijos etnografiniame regione, Šiauliuose. 2016-03-24 suorganizuotas seminaras Suvalkijos (Sūduvos) etnografiniame regione, Marijampolėje, 2016-04-22 – Mažojoje Lietuvoje (Rambyno regioniniame parke), 2016-10-13 – Dzūkijos regione (Alytuje), 2016-11-29 – Aukštaitijoje (Panevėžyje).

2. 2016 m. kovo 9 d. įvyko LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Etninės kultūros globos tarybos organizuota konferencija „Gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo galimybės“, kurios tikslas – supažindinti su gyvenamų vietų vardų daugialype verte, jų nykimo ir naikinimo etapais, pasidalinti informacija apie kaimyninių valstybių patirtį juos saugant, teikti siūlymus dėl savo krašto gyvenamųjų vietovardžių išsaugojimo.

3. 2016 m. lapkričio 22 d. įvyko konferencija ir atminimo lentos atidengimas, skirti žymaus Lietuvos etnologo profesoriaus, habilituoto daktaro Vacio Miliaus gimimo 90 metų sukakčiai (1954-11-16 – 2016-12-08) paminėti Skuodo rajone. Konferencijos organizatoriai Skuodo savivaldybės Romo Granausko biblioteka, Skuodo rajono savivaldybė, Etninės kultūros globos taryba.

4. 2016 m. rugsėjo 29 d. įvyko forumas „Etninė kultūra LR Seimo skelbiamų metų minėjimo programose“, aptariant Vietos bendruomenių 2016 metus, Tautinio kostiumo 2017 metus bei Piliakalnių 2017 metus, Hugo Šojaus dvare, Šilutėje.

5. Taryba 2016 m. gruodžio 14 d. kartu su Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija bei Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos, Lietuvos liaudies buities muziejaus, Žemės ūkio ministerijos atstovais ir kitais talkininkais Rumšiškėse surengė seminarą-diskusiją „Iš ko verpsim, ausim, kuom pasirėdysim...“.

6. 2016 m. vasario 11 d. įvyko Aplinkos ministerijos ir Etninės kultūros globos tarybos organizuoto Etnografinius (etnokultūrinius) regionus atspindinčio kraštovaizdžio atrankos konkurso nugalėtojų paskelbimas.

7. 2016 m. birželio mėn. Etninės kultūros globos taryba kartu su Pasaulio lietuvių bendruomene paskelbė konkursą „Pasidalink istorija apie tautinį rūbą tremtyje“, kurio metu buvo 26 siunčiamos artimųjų (tėvų, senelių, giminaičių) istorinės tremties nuotraukos, kuriose jie dėvi tautinius rūbus.

8. 2016 m. gruodžio 14 d. įvyko Etninės kultūros globos tarybos ir Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija organizuoto Geriausiai etnokultūrines tradicijas puoselėjusių etnografinio regiono seniūnijų konkurso laimėtojų baigiamasis renginys Rumšiškėse. Aukštaitijos etnografiniame regione I-ąją vietą laimėjo Miežiškių seniūnija, Dzūkijos – Marcinkonių seniūnija, Mažosios Lietuvos – Rusnės seniūnija, Suvalkijos (Sūduvos) – Sasnavos seniūnija, Žemaitijos – Kelmės seniūnija.

X