Renginiai

2015 metų renginiai

Bendradarbiaujant su partneriais, 2015 metais EKGT ir regioninės tarybos surengė 16 renginių – 6 Etnografinių regionų metų ir uždarymo renginius, 7 konferencijas (iš jų 1 tarptautinę), 1 seminarą, 1 konkursą ir 1 šventę; be to, dalyvavo kaip partneris įgyvendinant 2 kitų institucijų ar organizacijų vykdomus renginius. 

 1. EKGT ir regioninės tarybos inicijavo Etnografinių regionų metų atidarymo 5 renginius regionuose: sausio 15 d. Viešvilėje (Mažoji Lietuva), sausio 19 d. – Ukmergėje (Aukštaitija), Marcinkonyse (Dzūkija (Dainava)), Šakių r. Zanavykų muziejuje (Suvalkija (Sūduva)), Telšiuose (Žemaitija);
 2. 2015-01-20 Klaipėdos etnokultūros centre vyko vieša diskusija - konferencija „Mažosios Lietuvos heraldika“, kurią inicijavo Mažosios Lietuvos taryba.
 3. Žemaitijos taryba inicijavo teorinio-praktinio seminaro „Užgavėnės, personažai ir kaukės“ surengimą sausio 27-28 d. Telšių Žemaitės dramos teatre, skirtą kultūros ir švietimo darbuotojams.
 4. Žemaitijos taryba inicijavo konferencijos „Užgavėnės Žemaitijoje“ surengimą vasario 25 d. Platelių dvaro svirne.
 5. 2015 m. kovo 27 d. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos iniciatyva Marijampolės savivaldybėje buvo surengta konferencija „Sūduviai, Sūduva – istorijos kontekste“. 
 6. 2015-06-19 LR Seime buvo surengta konferencija „Iškilus Lietuvių etnoso regionas Sūduva Lietuvos istorijos kontekste“, kurią inicijavo Suvalkijos (Sūduvos) taryba (tarp 5 pranešimų buvo EKGT pirmininko V. Jocio, vyr. specialistės D. Urbanavičienės, regioninės tarybos nario K. Subačiaus pranešimai);
 7. 2015-09-23 EKGT kartu su Vilniaus dailės akademija surengė konferenciją „Etninė kultūra šiuolaikinių kultūros pavidalų fone“ Panemunėje, Jurbarko r. Konferencijos dalyviai pristatė savo patirtį ir naujausius pasiekimus etninės kultūros tyrimų ir modernios kūrybos srityje, pademonstravo bendrakultūrinius ir regioninius savitumus atspindinčią vaizdinę ir garsinę medžiagą, dalyvavo diskusijose dėl tyrimų metodikos ir kitų klausimų (iš 7 pranešimų 3 skaitė EKGT ir regioninių tarybų nariai);
 8. 2015 m. spalio 2 d. Žemaitijos taryba organizavo konferenciją „Regioniškumas ir tradicija dabarties kultūros kontekste“, skirtą Etnografinių regionų metams (konferenciją vedė Žemaitijos tarybos pirmininkė R. Vildžiūnienė).
 9. 2015-10-02 Žemaitijos taryba surengė Žemaitijos regiono etninės kultūros puoselėtojų pagerbimo šventę Telšių Žemaitės dramos teatre.
 10. 2015 m. gruodžio 2–5 d. EKGT kartu su Lietuvos muzikos ir teatro akademija surengė tarptautinę konferenciją „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“, skirta Etnografinių regionų metams – joje dalyvavo 37 tyrėjai iš užsienio (23) ir Lietuvos (14), tarp kurių buvo 4 EKGT nariai, posėdžių sesijos vyko LR Seime (transliuojant internetu) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje;
 11. 2015-12-08 EKGT surengė Vilniaus Rotušėje Etnografinių regionų metų užbaigimo ir EKGT 15-os metų sukakties renginį (įvyko teatralizuoti atskirų etnografinių regionų delegacijų su ansambliais prisistatymai, LR Seimo, Švietimo ir mokslo ministerijos, Kultūros ministerijos, EKGT padėkos raštais buvo pagerbti etninės kultūros puoselėjimo srityje nusipelnę atskirų regionų atstovai, ŽŪM padėkos raštais apdovanoti žygio žemaitukais „Žemė – žmogus – žirgas“ dalyviai).
 12. EKGT kartu su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija organizavo „2015 metais geriausiai tradicijas puoselėjusios etnografinio regiono seniūnijos“ konkursą (įgyvendinant Etnografinių regionų veiksmų planą (patvirtintą LRV nutarimu 2014 m. liepos 22 d. Nr. 745), kurio nominacijos bus įteiktos 2016 m. kovo mėn.
 13. EKGT ir regioninės tarybos padėjo įgyvendinti Aplinkos ministerijos inicijuotą Etnokultūrinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio atrankos konkursą (nominacijos bus paskelbtos 2016 m. kovo mėn.;
 14. EKGT ir regioninės tarybos teikdamos metodinę ir organizacinę pagalbą padėjo Žemaitukų arklių augintojų asociacijai įgyvendinti istorinį žygį „Žemė-žmogus-žirgas“ apie Lietuvą žemaitukais žirgais, skirtą Etnografinių regionų metams, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25- mečiui ir Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms metinėms paminėti, taip pat buvusiems 1935 m., 1975 m. žygiams atminti.
X