Renginiai

2019 metų renginiai

2019 m. EKGT ir regioninės tarybos, bendradarbiaudamos su partneriais, surengė 5 konferencijas, 3 spaudos konferencijas, 2 seminarus, 1 atmintinų metų atidarymo renginį, 3 etnokultūros puoselėtojų pagerbimo renginius, 2 konkursus, inicijavo, surengė arba padėjo surengti 6 visuomenines akcijas, inicijavo ir organizavo arba padėjo surengti Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados 40 renginių, inicijavo 1 tarptautinį pasitarimą. EKGT būstinėje surengtos 2 parodos. Taigi EKGT su regioninėmis tarybomis iš viso surengė 65 renginius. Taip pat prisidėta rengiant kitų institucijų organizuotas 4 konferencijas, 2 apdovanojimus ir kt.

2018 metų renginiai

Bendradarbiaudamos su partneriais, EKGT ir regioninės tarybos surengė 6 konferencijas, 1 spaudos konferenciją, 2 seminarus, 1 etnokultūros puoselėtojų pagerbimo renginį, 1 tarmių populiarinimo renginį, 2 konkursus, 2 visuomenines akcijas, inicijavo ir organizavo Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadą 22 savivaldybėse. EKGT būstinėje surengtos 2 parodos. 

2017 metų renginiai

Bendradarbiaujant su partneriais, EKGT ir regioninės tarybos surengė: 2 konferencijas, 1 seminarą-diskusiją, 12 praktinių seminarų ciklus-edukacijas, 1 atmintinų metų atidarymo renginįseminarą, 2 konkursus ir 2 konkursų nugalėtojų apdovanojimo renginius, 2 parodas, 1 akciją. 

2016 metų renginiai

Bendradarbiaudama su partneriais, EKGT ir regioninės tarybos surengė 12 renginių: 5 seminarus, 2 konferencijas, 1 forumą, 1 seminarą-diskusiją, 3 konkusus:

2015 metų renginiai

Bendradarbiaujant su partneriais, 2015 metais EKGT ir regioninės tarybos surengė 16 renginių – 6 Etnografinių regionų metų ir uždarymo renginius, 7 konferencijas (iš jų 1 tarptautinę), 1 seminarą, 1 konkursą ir 1 šventę; be to, dalyvavo kaip partneris įgyvendinant 2 kitų institucijų ar organizacijų vykdomus renginius. 

X