Renginiai

2020 metų renginiai

2020 m. EKGT ir regioninės tarybos, bendradarbiaudamos su partneriais, surengė 2 diskusijas, surengė arba dalyvavo 50 tarpinstitucinių pasitarimų, organizavo 2 konkursus, inicijavo, surengė arba padėjo surengti 4 visuomenines akcijas, inicijavo ir organizavo arba padėjo surengti Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados 37 renginius, EKGT būstinėje surengtos 2 parodos. Taigi EKGT su regioninėmis tarybomis iš viso surengė 97 renginius. Taip pat prisidėta rengiant 8 kitų institucijų organizuotus renginius – vertybių pristatymus, nusipelniusių žmonių apdovanojimus, festivalius, konferencijas ir pan. Tarybos pradėta organizuoti spaudos konferencija, simpoziumas, paminėjimo renginys neįvyko dėl pandemijos ir įvesto karantino.

2019 metų renginiai

2019 m. EKGT ir regioninės tarybos, bendradarbiaudamos su partneriais, surengė 5 konferencijas, 3 spaudos konferencijas, 2 seminarus, 1 atmintinų metų atidarymo renginį, 3 etnokultūros puoselėtojų pagerbimo renginius, 2 konkursus, inicijavo, surengė arba padėjo surengti 6 visuomenines akcijas, inicijavo ir organizavo arba padėjo surengti Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados 40 renginių, inicijavo 1 tarptautinį pasitarimą. EKGT būstinėje surengtos 2 parodos. Taigi EKGT su regioninėmis tarybomis iš viso surengė 65 renginius. Taip pat prisidėta rengiant kitų institucijų organizuotas 4 konferencijas, 2 apdovanojimus ir kt.

2018 metų renginiai

Bendradarbiaudamos su partneriais, EKGT ir regioninės tarybos surengė 6 konferencijas, 1 spaudos konferenciją, 2 seminarus, 1 etnokultūros puoselėtojų pagerbimo renginį, 1 tarmių populiarinimo renginį, 2 konkursus, 2 visuomenines akcijas, inicijavo ir organizavo Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadą 22 savivaldybėse. EKGT būstinėje surengtos 2 parodos. 

2017 metų renginiai

Bendradarbiaujant su partneriais, EKGT ir regioninės tarybos surengė: 2 konferencijas, 1 seminarą-diskusiją, 12 praktinių seminarų ciklus-edukacijas, 1 atmintinų metų atidarymo renginįseminarą, 2 konkursus ir 2 konkursų nugalėtojų apdovanojimo renginius, 2 parodas, 1 akciją. 

2016 metų renginiai

Bendradarbiaudama su partneriais, EKGT ir regioninės tarybos surengė 12 renginių: 5 seminarus, 2 konferencijas, 1 forumą, 1 seminarą-diskusiją, 3 konkusus:

2015 metų renginiai

Bendradarbiaujant su partneriais, 2015 metais EKGT ir regioninės tarybos surengė 16 renginių – 6 Etnografinių regionų metų ir uždarymo renginius, 7 konferencijas (iš jų 1 tarptautinę), 1 seminarą, 1 konkursą ir 1 šventę; be to, dalyvavo kaip partneris įgyvendinant 2 kitų institucijų ar organizacijų vykdomus renginius. 

X