Vasara

ŽIRGŲ SPORTO IR TRADICINĖS KULTŪROS ŠVENTĖ „BĖK, BĖK, ŽIRGELI"

Šis renginys įprastai vyksta Niūronyse (Anykščių r.) esančiame Arklio muziejuje pirmą birželio šeštadienį. Šiuo renginiu siekiama populiarinti žirgų sportą, kelti sportinį meistriškumą, išaiškinti stipriausius šalies raitelius bei pajėgiausius žirgus, kartu aktualizuoti etnokultūroje gilias tradicijas turinčią žirgo ir žmogaus bendrystę. Šventės programoje – pažintis su tradicinėmis lietuviškomis žirgų veislėmis, tautinio paveldo ir amatų mugė, teatralizuoti žirgų sporto konkūrai ir pasirodymai, parodos, koncertai, žygiai su žirgais. 

Šiemet šventė „Bėk, bėk. žirgeli!" vyks mažesniu formatu. Vis gi ji vyks! Šventės data - birželio 5 diena.

Daugiau informacijos Arklio muziejaus svetainėje: http://arkliomuziejus.lt Nuotrauka iš šios svetainės.

X