Vasara

VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO FESTIVALIS „ZALVYNĖ"

„Zalvynė“ – vienas svarbiausių Sėlių krašto vasaros etnokultūrinio gyvenimo įvykių. Jis vyksta Zarasuose ir šio miesto apylinkėse. Renginio dalyviai pasklinda po krašto miestelius ir kaimus, bažnyčių šventoriuose dainuodami senovines dainas, gražiausiuose gamtos kampeliuose organizuodami tradicinius šokius.  

2021 m. „Zalvynės" festivalis vyks rugpjūčio antroje pusėje. Programoje numatyti įvairūs muzikavimo mokymai, jaunimo debatai etnokultūrinėmis temomis, žaismingos istorijos pamokos, vaišingumo tradicijų popietė Šlyninkos vandens malūno bendruomenėje ir t.t. Organizatorius - Zarasų kultūros centras. Nuotrauka iš Zarasų kultūros centro svetainės https://www.zkc.lt

X