Vasara

FESTIVALIS „BALTICA"

Tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“ nuo 1987 m. Lietuvos iniciatyva tarpvalstybiniu susitarimu pamečiui organizuojamas trijose Baltijos šalyse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. „Baltica“ rengiama remiantis UNESCO rekomendacijomis „Kaip išsaugoti tradicinę kultūrą ir folklorą“, Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija ir priklauso UNESCO globojamai CIOFF (Tarptautinei folkloro festivalių organizavimo tarybai). Festivalis skiriamas pasaulio tautų tradicijų įvairovei pažinti ir pristato autentišką folklorą, natūraliai besitęsiančias arba rekonstruotas istorines skirtingų tautų kultūros tradicijas – dainas, šokius, instrumentinę muziką, taip pat papročius, amatus, nacionalinę virtuvę.

2021 m. „Baltica" turėjo vykti  birželio 18 - 24 dienomis Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose. Tačiau dėl pandeminės situacijos jis perkeliamas į rugsėjo 18–22 d. Šiomis dienomis lygiadienio ir Baltų vienybės dienos proga, vyks nuotolinis arba, jei leis sąlygos, pusiau nuotolinis forumas „Baltica-Web 2021“.

Šių metų „Balticos" pagrindinė tema - apeiga arba ritualas. Dėmesys bus kreipiamas į dvasinę žmogaus, bendruomenės, visuomenės plotmę, į būdus, kuriais įvairių tautų, etninių grupių tradicijos siekia harmonizuoti žmogų, jo santykį su aplinka, savo likimu, aukštesnėmis sferomis. 

Festivalio rengėjas – Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Festivalio svetainė: http://lnkc.lt/baltica2020/ Nuotrauka iš festivalio svetainės.

X