Ruduo

VAIKŲ IR JAUNIMO FESTIVALIS „BALTŲ RAŠTAI"

Dar vienas renginys, kurio dėmesio centre yra baltų kultūra  - Kaune vykstantis Vaikų ir jaunimo festivalis „Baltų raštai". Jame daugiausiai skamba lietuvių ir latvių folkloras, organizuojamos veiklos skatinančios dalyvius bei jų šeimų narius domėtis senąja bendra baltų kultūra ir istorija, tautosaka, tautodaile, choreografiniu, instrumentiniu folkloru. 

„Baltų raštai 2021" vyks rugsėjo 17-18 d. 

Festivalio organizatorius - Kauno tautinės kultūros centras. Daugiau informacijos: www.ktkc.lt

X