Aukštaitija

Herbas ir vėliava

Aukštaitijos herbo ir vėliavos projektai buvo sukurti Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos iniciatyva, jų  autorius – Rolandas Rimkūnas. Aukštaitijos herbo ir vėliavos etalonų projektai suderinti Lietuvos heraldikos komisijoje 2006 m. liepos 5 d.

Aukštaitijos regioną galima laikyti Lietuvos valstybingumo lopšiu, todėl Aukštaitijos herbui kurti panaudotas nuo XIV a. Lietuvos senajai heraldikai būdingas raitelio simbolis. Iš įvairių jo variantų pasirinktas Žygimanto Augusto laikų Lietuvos valstybės mažojo antspaudo herbe pavaizduotas raitelio pavidalas, jis Aukštaitijos herbe supaprastintas. Aukštaitijos herbe esančios raudona ir balta (sidabro) spalvos yra svarbiausios senosios Lietuvos heraldikos spalvos, žinomos ne tik valstybės, miestų ir kilmingųjų herbuose, bet ir tautiniuose drabužiuose. Aukštaitijos herbe raudonas šarvuotas raitelis su pakeltu kalaviju dešinėje rankoje pavaizduotas ant sidabrinio skydo, kurį iš abiejų pusių laiko du sidabriniai angelai, stovintys ant sidabrinės juostos su raudonos spalvos užrašu "Patriam tuam mundum existima" (liet. „Savo Tėvynę laikyk visu pasauliu“). Raudona raitelio spalva reiškia gyvybę, meilę, drąsą, už Tėvynę pralietą kraują, sidabrinė – kilnumą, sąžiningumą ir dorumą, o skydą laikantys angelai – krašto apsaugą.

 

Aukštaitijos herbinė reprezentacinė vėliava yra raudonos spalvos audeklas, kurio centre išsiuvinėtas Aukštaitijos herbas. Reprezentacinės Aukštaitijos vėliavos trys laisvi kraštai apsiūti sidabro virvele.

Antrasis Aukštaitijos vėliavos variantas yra baltos spalvos audeklas, kurio centre išsiuvinėtas Aukštaitijos herbas.

 

Etnografinių regionų herbų ir vėliavų naudojimo tvarkos>>>

X