Tarybos sudėtis

Tarybos nariai

Lietuvos Respublikos Seimui 2016 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. XII-2764 priėmus Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 5 ir 8 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymą, patvirtinta nauja Etninės kultūros globos tarybos sudėtis.

Tarybą sudaro 21 narys, juos deleguoja su etninės kultūros globa bei plėtra tiesiogiai susijusios institucijos ir organizacijos, teikdamos Seimui tvirtinti po vieną narį, turintį ne mažesnę kaip 3 metų patirtį etninės kultūros srityje: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Lietuvių etninės kultūros draugija, Lietuvos kraštotyros draugija, Lietuvos ramuvų sąjunga, Lietuvių katalikų mokslo akademija, Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas (nuo 2019 m. gruodžio 19 d. vietoj jo – Kauno tautinės kultūros centras), Lietuvos liaudies buities muziejus, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Vilniaus etninės kultūros centras ir po 1 narį – penki Tarybos padaliniai etnografiniuose regionuose.

2018-2021 metų kadencijos Tarybos nariai:

 1. Doc. dr. Dalia Urbanavičienė (išrinkta Tarybos pirmininke), deleguota Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos (LEKUS pirmininko pavaduotoja, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Lietuvos edukologijos universiteto docentė).
 2. Jonas Rudzinskas (išrinktas Tarybos pirmininku), deleguotas Lietuvos tautodailininkų sąjungos (LTS pirmininkas).
 3. Doc. dr. Vytautas Ališauskas, deleguotas Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA narys, VU Filologijos fakulteto Klasikinės filologijos katedros docentas); nuo 2018 m. gegužės 31 d. jį pakeitė dr. Petras Kalnius (LKMA narys).
 4. Nijolė Balčiūnienė, deleguota Lietuvos ramuvų sąjungos (LRS narė, Seimo nario padėjėja).
 5. Ona Drobelienė, deleguota Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos (šios tarybos pirmininkė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vyr. specialistė).  
 6. Vilma Griškevičienė, deleguota Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos (šios tarybos pirmininkė, Šilutės savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja).
 7. Virginijus Jocys, deleguotas Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos (šios tarybos pirmininkas).
 8. Vaida Kasparavičienė, deleguota Kauno tautinės kultūros centro (KTKC direktoriaus pavaduotoja ugdymui) – nuo 2019 m. gruodžio 19 d.
 9. Kristina Kuprytė, deleguota Šiaulių universiteto (Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokytoja).
 10. Zita Mackevičienė, deleguota Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos (šios tarybos pirmininkė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė).
 11. Dr. Rasa Paukštytė-Šaknienė, deleguota Lietuvos istorijos instituto (LII vyresnioji mokslo darbuotoja).
 12. Prof. dr. Lina Petrošienė, deleguota Klaipėdos universiteto (KU Baltų filologijos katedros vyriausioji mokslo darbuotoja).
 13. Violeta Reipaitė, deleguota Lietuvos liaudies buities muziejaus (LLBM direktorė); nuo 2019 m. gruodžio 19 d. ją pakeitė Gita Šapranauskaitė (Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė).
 14. Milda Ričkutė, deleguota Vilniaus etninės kultūros centro (VEKC direktorė); nuo 2018 m. lapkričio 22 d. ją pakeitė Sandra Daugirdienė (VEKC l. e. direktorės pareigas).
 15. Doc. dr. Emilija Sakadolskienė, deleguota Lietuvos edukologijos universiteto (LEU docentė) – iki 2019 m. gruodžio 19 d.
 16. Doc. dr. Dalia Senvaitytė, deleguota Vytauto Didžiojo universiteto (VDU docentė).
 17. Dr. Loreta Sungailienė, deleguota Lietuvos nacionalinio kultūros centro (LNKC Etninės kultūros skyriaus Folkloro poskyrio vyriausioji specialistė).
 18. Juozas Šorys, deleguotas Lietuvos kraštotyros draugijos (LKD narys, Lietuvos nacionalinio kultūros centro žurnalo „Liaudies kultūra“ vyresnysis redaktorius).
 19. Jonas Vaiškūnas, deleguotas Lietuvių etninės kultūros draugijos (LEKD pirmininko pavaduotojas, Molėtų krašto muziejaus Etnografinės sodybos ir dangaus šviesulių stebyklos vedėjas, Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narys).
 20. Rima Vasaitienė, deleguota Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos (šios tarybos pirmininkė, Zanavykų muziejaus direktorė).
 21. Prof. dr. Daiva Vyčinienė, deleguota Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA Etnomuzikologijos katedros vedėja).
 22. Dr. Rūta Žarskienė, deleguota Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (LLTI Tautosakos archyvo skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja).
X