Regioninės tarybos

Regionės etninės kultūros globos tarybos yra Etninės kultūros globos tarybos padaliniai Lietuvos etnografiniuose regionuose – Aukštaitijoje, Dzūkijoje (Dainavoje), Suvalkijoje (Sūduvoje), Žemaitijoje ir Mažojoje Lietuvoje. Regioninės tarybos atlieka eksperto ir patarėjo vaidmenį sprendžiant strateginius etninės kultūros plėtotės ir politikos klausimus regionuose, teikia Tarybai informaciją, išvadas ir pasiūlymus, užtikrina Tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą bei padeda prižiūrėti ir koordinuoti etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą regione, taip pat padeda savivaldos institucijoms spręsti etninės kultūros globos regionuose klausimus. 

Regioninės tarybos veikia pagal Tarybos patvirtintus Regioninių tarybų nuostatus ir darbo reglamentą.  

Į regionines tarybas atstovus Regioninių tarybų nuostatuose nustatyta tvarka 4 metų kadencijai deleguoja tame etnografiniame regione veikiančios asociacijos, valstybės ir savivaldybių institucijos, susijusios su etninės kultūros globa ir plėtra. 

Dabartinė Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėtis patvirtinta 2019 metų balandžio 2 d. Etninė skultūros globo starybos nutarimu nr. TN-4.

Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos nariai

1. Dalia Urbonienė, Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininkė, Utenos kraštotyros muziejaus Tradicinių amatų centro "Svirnas" vadovė 

2. Jonas Vaiškūnas, Aukštaitijos regioninės tarybos kultūros globos tarybos pirmininkės pavaduotojas, Molėtų krašto muziejaus Dangaus šviesulių stebyklos vadovas, tinklaraščio www.alkas.lt redaktorius

3. Kęstutis Stadalnykas, Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininkės pavaduotojas, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojas

4. Aušra Butkauskienė, Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininkės pavaduotoja, Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

5. Rasa Kulytė-Libienė, Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro Krašto muziejaus skyriaus edukatorė

6. Gediminas Andrašiūnas, Joniškio kultūros centro Jakiškių ir Kirnaičių skyrių renginių režisierius

7. Nijolė Adukonienė, Kaišiadorių kraštotyros muziejaus vyriausioji fondų saugotoja

8. Vilius Marma, Raudondvario kultūros centro etnografas

9. Alma Pustovaitienė, Kupiškio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus vadovė

10. Gintautas Matkevičius, Molėtų rajono savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas

11. Remigijus Vilys, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

12. Vitalija Vasiliauskaitė, Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnioji muziejininkė

13. Daiva Adamkavičienė, Pasvalio kultūros centro folkloristė, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės - Bitės gimnazijos Narteikių skyriaus muzikos mokytoja metodininkė

14. Renata Budrienė, Pakruojo kultūros centro direktorė

15. Germantė Jucevičiūtė-Kluzcynska, Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vyriausioji specialistė

16. Janina Komkienė, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

17. Vita Majerienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

18. Dr. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė, Nalšios muziejaus direktoriaus pavaduotoja etninės kultūros veiklai

19. Vilma Mulevičiūtė-Sabaliauskienė, Ukmergės kultūros centro etninės kultūros specialistė

20. Asta Sieliūnienė, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja

21. Ilona Vaitkevičienė, Zarasų krašto muziejaus direktorė

22. Giedrė Šukytė, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos Lankytojų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistė

23. Lina Vilienė, Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja

24. Ala Beliajeva, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokytoja ekspertė

25. Audronė Pajarskienė, Anykščių rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

26. Gintas Rutkauskas, Panevėžio Romuvos sąjungos narys.

27. Marius Semaška, Sirvėtos regioninio parko vyriausiasis kraštotvarkininkas

28. Rasa Juodagalvienė, Ignalinos rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros globos tarybos nariai

​1. Marius Galinis, Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros globos tarybos pirmininkas, Aktyvaus laisvalaikio klubo „Juostandis" vadovas.

2. Neringa Rasiulienė, Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotoja, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė etnokultūrai

3. Aušra Plytninkaitė, Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotoja, Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė

4. Lina Balčiūnienė, Druskininkų kultūros centro etnografė

5. Rūta Vaičekonytė-Chveduk,Kietaviškių seniūnijos kultūrinių renginių organizatorė

6. Jurgita Osinskienė, Alytaus rajono savivaldybės, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)

7. Vytuolis Valūnas, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

8. Regina Svirskienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus patarėja

9. Inga Kudarauskienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

10. Virginija Žitkauskienė, Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo pedagogė

11. Marta Šliumpienė, Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

12. Virginija Vitunskaitė, Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktorė

13. Gražina Blekaitienė, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykos bibliotekos vedėja

14. Gintarė Markevičienė, Alytaus krašto muziejaus dailininkė

15. Juozas Žitkauskas, Vilniaus dzūkulių“ asociacijos pirmininkas

16. Irutė Eidukienė, Dieveniškių istorinio regioninio parko vyr. specialistė (kultūrologė)

17. Ilona Šedienė, Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos direktorė

18. Virginija Pugačiauskienė, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos istorikė

19. Eglė Liškevičienė, Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo praktinė mokytoja

20. Daina Pledienė, Lazdijų krašto muziejaus direktorė

21. Doc. dr. Romualdas Povilaitis, Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio pirmininkas

22. Modesta Tarasauskienė, Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė

23. Dominyka Semionovė, Trakų rajono savivaldybės mero patarėja, Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos pirmininkė,

24. Dalia Mockevičienė, Vilniaus savivaldybės Grigiškių pradinės mokyklos mokytoja, Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos narė

25. Miglė Dalgedaitė-Lučiūnė, Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos valdybos pirmininkė, sertifikuota duonos kepėja, edukacijų vedėja

26. Vaida Naruševičiūtė, Varėnos kultūros centro vyr. folkloro specialistė, folkloro „Žeiria“ vadovė

27. Onutė Drobelienė, Margionių kaimo bendruomenės narė

28. Algirdas Juškevičius, Tautodailininkas, drožėjų būrelio vadovas

29. Ingrida Griniūtė, Druskininkų amatų centro „Menų kalvė“ vadovė

30. Giedrius Griškevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos tarybos nariai

​1. Vilma Griškevičienė, Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos tarybos pirmininkė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja

2. Nijolė Sliužinskienė, Mažosios Lietuvos tarybos pirmininkės pavaduotoja, Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro direktorė

3. Kristina Skiotytė Radienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

4. Gintautas Bareikis, Klaipėdos r. savivaldybės Kultūros; sveikatos ir socialinės politikos skyriaus patarėjas kultūrai

5. Elena Tarvainienė, Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

6. Ingrida Jokšienė, Pagėgių savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

7. Danutė Naujokienė, Tauragės rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja

8. Dr. Jonas Tilvikas, Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų etninės kultūros centro etnologas

9. Romena Savickienė, Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro direktorė

10. Doc. dr. Silva Pocytė, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.

11. Milda Kontrimė, Klaipėdos universiteto doktorantė, istorikė

12. Aušra Feser, Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorė

13. Rasa Gailiuvienė, Šilutės rajono savivaldybės Juknaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja

14. Ramunė Pečiukonytė, Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansamblio „Aušrinė“ vadovė

15. Zita Genienė, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Istorijos skyriaus vedėja

16. Dr. Arvydas Griškus, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius

17. Liudvika Burzdžiuvienė, Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė

18. Ingrida Kuperskienė, Rambyno regioninio parko direkcijos vyriausioji specialistė (kultūrologė)

19. Birutė Servienė, Salos etnokultūros ir informacijos centro direktorė

20. Indrė Skablauskaitė, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorė

21. Saulius Sodonis, Šilutės kraštotyros draugijos narys

22. Prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė, Klaipėdos universiteto dėstytoja, Lietuvininkų bendrijos „Mažojis Lietuva" pirmininkė

23. Jolanta Polekauskienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sveikatos ir socialinės politikos skyriaus patarėja

Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos tarybos nariai

1. Rima Vasaitienė, Suvalikos (Sūduvos) etninės kultūros globos tarybos pirmininkė, Zanavykų muziejaus direktorė

2. Agnė Brazaitienė, Suvalikos (Sūduvos) etninės kultūros globos tarybos pirmininkės pavaduotoja, J. Basanavičiaus gimtinės muziejaus vyriausioji muziejininkė

3. Dalia Venckienė, Suvalikos (Sūduvos) etninės kultūros globos tarybos pirmininkės pavaduotoja, Marijampolės kultūros centro vyriausioji etnokultūros specialistė

4. Agnė Rapulskytė, Kauno rajono Samylų kultūros centro Ilgakiemio laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė

5. Liudas Mikalauskas, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys, operos dainininkas

6. Birutė Kerušauskienė, Višakio Rūdos kultūros namų vadovė

7. Laura Lukenskienė, etnomuzikologijos mokslų daktarė, Kauno miesto muziejaus muziejininkė

8. Eglė Alenskaitė, Marijampolės kultūros centro Šunskų skyriaus folkloro ansamblio „Žvirgždė“ vadovė

9. Irena Urbanavičienė, Prienų rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė

10. Eglė Plančiūnienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja

11. Virginija Snudaitienė, Šakių kultūros centro folkloro kolektyvo meno vadovė

12. Virginija Armanavičienė, Vilkaviškio rajono Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos daugiafunkcio centro dailės mokytoja ekspertė

13. Aušra Mickevičienė, Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus muziejininkė, edukatorė

14. Asta Jankeliūnienė, Kalvarijos viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

15. Ernesta Juodsnukytė, Prienų krašto muziejaus vyriausioji fondų saugotoja

16. Vilija Kepežinskienė, Kauno tautinės kultūros centro direktorė

17. Albinas Vaškevičius, Kauno „Tautos namų“ šokių klubo „Ratas“, Kauno r. Garliavos Folkoro klubo „Gegutala“ folkloristas armonikierius

18. Valentinas Jazerskas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos pirmininkas

19. Ona Birutė Surdokienė, Marijampolės liaudies menininkų klubas „Mūza“ vadovė, Marijampolės kultūros centro parodų organizatorė

20. Kęstutis Subačius, Marijampolės  Sūduvos krašto kultūros, istorijos ir mokslo draugijos vicepirmininkas

21. Rasa Januškienė, Kalvarijos savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė, Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros programos koordinavimo grupės narė

22. Andrius Milinkevičius, Vilkaviškio Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus etninės kultūros specialistas

23. Gintaras Skamaročius, Marijampoliečių bendrijos pirmininkas

24. Zigmas Kalesinkas, Kauno rajono muziejaus direktorius

Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos nariai

1. Virginijus Jocys, Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininkas, Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas

2. Prof. dr. Juozas Pabrėža, Žemaitijos tarybos pirmininko pavaduotojas, VU Šiaulių akademijos dėstytojas

3. Doc. Rūta Vildžiūnienė, Žemaitijos tarybos pirmininko pavaduotoja, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto dėstytojas

4. Aldona Kuprelytė, Žemaitijos tarybos pirmininko pavaduotoja, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotoja

5. Kristina Urniežienė, Akmenės rajono savivaldybės skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė,

6. Gintarė Stirbienė, Eržvilko kultūros centro meno vadovė

7. Nomeda Bandzienė, Kelmės kultūros centro Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyriaus vedėja

8. Alma Slušnytė, Klaipėdos rajono savivaldybės Vėžaičių kultūros centro direktorė

9. Irma Žąsytienė, Kretingos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

10. Jurgita Šilinskytė, Mažeikių rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

11. Diana Kanclerė, Klaipėdos Meno psichologijos centro muzikos pedagogė

12. Silvija Čižaitė-Rudokienė, Raseinių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros  ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė

13. Aida Liutikienė, Rietavo savivaldybės kultūros centro meno vadovė

14. Vita Pajarskienė, Skuodo rajono kultūros centro Mosėdžio skyriaus folkloro ansamblio vadovė

15. Diana Martinaitienė, Šiaulių miesto savivaldybės kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai

16. Birutė Poškienė, Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorė

17. Irmina Kėblienė, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktorė

18. Adma Baltutienė, Žemaičių krašto etnokultūros centro etnografė

19. Iridija Mockienė, Tauragės kultūros centro padalinių rajone vadovė

20. Rita Macijauskienė, Telšių rajono savivaldybės kultūros centro folkoristė, vaikų ansamblio „Čiučiuruks“ vadovė

21. Laima Kelmelienė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė

22. Lina Misiulytė, Pagramančio regioninio parko kultūrologė

23. Sigita Milvidienė, Šiaulių „Aušros“ muziejaus etnografijos skyriaus vedėja

24. Linas Šedvilas, Varnių regioninio parko vyriausiasis specialistas

25. Dr. Jolanta Skurdauskienė, Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja

26. Paulius Vaniuchinas, Heraldikos akademijos direktorius

X