Tarybos darbo grupių posėdžiai

Tarybos darbo grupių posėdžiai

2018 metai

EKGT sudarytos darbo grupės 2018 metais surengė 17 posėdžių. Iš jų: nuolatinės darbo grupės surengė 7 posėdžius (Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos koordinavimo taryba – 4 posėdžius, Etninės kultūros sąvokų grupė, Švietimo ir mokslo grupė ir Tautinio paveldo produktų grupė – po 1 posėdį), o laikinosios darbo grupės – 10 posėdžių (Derybų su  Lietuvos kultūros taryba darbo grupė – 5 posėdžius, Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų derinimo grupė – 2 posėdžius, Etninės kultūros plėtros valstybinės programos inicijavimo grupė – 2 posėdžius, darbo grupė Kultūros ministerijos skiriamų premijų už nuopelnus etninės kultūros srityje klausimo analizei – 1 posėdį).

X