Atmintini metai Lietuvoje

Rengiamos Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairės

Etninės kultūros globos taryba, vadovaudamasi Vyriausybės patvirtintu Vietovardžių metų įgyvendinimo planu, inicijuoja Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių parengimą. 2019 metų gruodžio arba 2020 m. sausio mėnesį bus organizuojamas Gairių projekto aptarimo posėdis, į kurį bus pakviesti Vidaus reikalų ministerijos,  Kultūros ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Registrų centro, GIS centro, Aplinkos apsaugos agentūros, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Nacionalinės žemės tarnybos, Lietuvių kalbos instituto bei visuomenės atstovai.

Gairių projektą numatyta pateikti Seimo kultūros komitetui iki kovo 1 dienos. Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairės turėtų tapti Seimo patvirtintu dokumentu, apibrėžiančiu vietovardžių išsaugojimo darbus ilgesniam laikotarpiui.

EKGT informacija
Nuotraukoje paminklinis akmuo Baršėnų kaimo (Rokiškio r.) protėviams, pastatytas šio kaimo gyventojų palikuonių
Nuotrauka Klaudijaus Driskiaus

X