Naujienos

Užsimezgė EKGT ir Lietuvos etnosporto komiteto draugystė

Gruodžio 3 d. įvyko EKGT pirmininkės Dalios Urbanavičienės ir Lietuvos etnosporto komiteto prezidento Stanislavo Bajurino susitikimas. Susitikimo metu pasirašyta EKGT ir Lietuvos etnosporto komiteto bendradarbiavimo sutartis. Susitarta bendradarbiauti siekiant svarbiausių lietuviškų tradicinių žaidimų (pvz. ripkos, lietuviškų ristynių) teisinio pripažinimo kaip nacionalinio sporto, populiarinant lietuviškus tradicinius žaidimus mokyklose ir visuomenėje.

Etninės kultūros globos taryboje jau ne kartą aptarta, kad tradiciniai lietuviški žaidimai, pavyzdžiui, ripka ar lietuviškos ristynės, yra verti didesnio visuomenės dėmesio. 2019 m. spalio mėnesio Tarybos posėdyje nutarta ieškoti būdų tradiciniams žaidimams suteikti nematerialaus kultūros paveldo vertybės statusą ir šį statusą įtvirtinti įstatyminėje bazėje.

Lietuvos etnosporto komitetas yra naujai susikūrusi organizacija, jungianti Lietuviškų etnodvikovų federaciją, Lietuviškų ristynių federaciją, Lietuvos ritinio sporto federaciją. Lietuvos etnosporto komiteto pagrindiniai tikslai yra: 1) įtraukti etnosportą į mokyklų programas, 2) rengti kasmetines etnožaidynes, 3) inicijuoti etnosporto klubų plėtrą ir teikti pagalbą jų veikloje.  

Lietuvos etnosporto komiteto paskyra veidaknygėje >>>

Šiek tiek Lietuvos etnosporto komiteto informacijos apie lietuviškus tradicinius žaidimus >>>

Apie lietuviškų ristynių tradicijas LRT laidoje „Ryto suktinis su Zita Kelmickaite" >>>

EKGT informacija

X