Naujienos

Šeštojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

2019 metų šeštasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyks birželio 11 d., 13.00 val. Tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius). Darbotvarkėje numatomi klausimai:

  1. Dėl EKGT išvados apie nematerialaus kultūros paveldo vertybės – Birutės ir Kęstučio legendos – išsaugojimą ir tęstinumą Palangos dvaro sodybos koplyčioje (40 min.).
  2. Dėl konferencijos rengėjų kreipimosi į EKGT prašant pateikti nuomonę dėl atmintinos dienos pavadinimo Lietuvos diena (20 min.).
  3. Dėl siūlymų Lietuvos kultūros tarybai tobulinti etninės kultūros ir mėgėjų meno projektų finansavimą 2020 m. (20 min.)
  4. Dėl Lietuvos etnografinių regionų vėliavų ir herbų naudojimo tvarkos parengimo (5 min.).
  5. Dėl Suvalkijos (Sūduvos) tarybos prašymo keisti šios regioninės tarybos pavadinimą (10 min.).
  6. Dėl EKGT posėdžių darbo tvarkos (25 min.).
  7. Kiti klausimai.       

      Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė

X