Naujienos

Septintojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

2019 metų septintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyks rugsėjo 10 d., 13.00 val. Tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius). Darbotvarkėje numatomi klausimai:

  1. Dėl Lietuvos etnografinių regionų herbų ir vėliavų naudojimo tvarkos patvirtinimo (25 min.).
  2. Dėl Lietuvos Respublikos kultūros pagrindų įstatymo projekto (25 min.).
  3. Dėl siūlymų Tautodailės metų programos projektui (20 min.).
  4. Dėl Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados sąlygų tobulinimo ir seminaro ruošiantis Olimpiadai surengimo (20 min.).
  5. Dėl EKGT regioninių tarybų bendro posėdžio surengimo (10 min.).
  6. Kiti klausimai (20 min.).

Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė

X