Naujienos

Ketvirtojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Ketvirtasis šių metų Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyks balandžio 28 d. 13 val. nuotoliniu būdu. Posėdžio darbotvarkėje numatomi klausimai:

1. Dėl etnokultūrinių projektų vertinimo kriterijų, siūlomų Lietuvos kultūros tarybai (30 min.);
2. Dėl Strateginio valdymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4294 ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII- 1328 61 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4310 (30 min.);
3. Dėl siūlymų politinėms partijoms savo rinkiminėse programose užtikrinti etninės kultūros valstybinę globą (20 min.);
4. Dėl EKGT sudarytos Kultūrinio turizmo grupės sudėties atnaujinimo (15 min.);
5. Dėl EKGT 20-mečio organizavimo (15 min.);
6. Kiti klausimai (10 min.).

Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė

X