Naujienos

Aštuntasis Tarybos posėdis – 2020 m. spalio 13 d.

2020 metų aštuntasis Tarybos posėdis vyks spalio 13 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Darbotvarkės klausimai:

  1. Dėl Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020–2024 metų veiksmų plano projekto (20 min.).
  2. Dėl Lietuvos Respublikos regionų plėtros įstatymo, regioninės politikos santykio su etnografiniais regionais ir kultūra (40 min.).
  3. Dėl visuomeninės žemaičių iniciatyvos tobulinti Žemaitijos heraldikos projektus (30 min.).
  4. Dėl simpoziumo „Liaudies menas šiuolaikinėje visuomenėje“ organizavimo (10 min.).
  5. Dėl Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros globos tarybos sudėties pakeitimų (10 min.).
  6. Kiti klausimai (10 min.).

EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė

X