Aukštaitija

Herbas ir vėliava

2006 m. Lietuvos heraldikos komisija patvirtino Aukštaitijos heraldinių ženklų – herbo ir vėliavos – projektus. Jie sukurti remiantis Žygimanto Augusto laikų Lietuvos mažuoju antspaudu.

Raudona Vyčio spalva reiškia gyvybę, meilę, drąsą, už Tėvynę pralietą kraują, o sidabrinė – kilnumą, sąžiningumą, dorumą. Aukštaitijos herbą laiko angelai, pasirinkti kaip simbolinė krašto apsauga. Herbo apačioje lotyniškai užrašyta „Patriam tuam mundum existima“, lietuviškai reiškia „Savo Tėvynę laikyk visu pasauliu“ (priminimas, kad pasaulis prasideda nuo gimtosios žemės). Aukštaitijos vėliavos fonas raudonas, jo centre – Aukštaitijos herbas.

X