Regioninės tarybos

Regionės etninės kultūros globos tarybos yra Etninės kultūros globos tarybos padaliniai Lietuvos etnografiniuose regionuose – Aukštaitijoje, Dzūkijoje (Dainavoje), Suvalkijoje (Sūduvoje), Žemaitijoje ir Mažojoje Lietuvoje. Regioninės tarybos atlieka eksperto ir patarėjo vaidmenį sprendžiant strateginius etninės kultūros plėtotės ir politikos klausimus regionuose, teikia Tarybai informaciją, išvadas ir pasiūlymus, užtikrina Tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą bei padeda prižiūrėti ir koordinuoti etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą regione, taip pat padeda savivaldos institucijoms spręsti etninės kultūros globos regionuose klausimus. 

Regioninės tarybos veikia pagal Tarybos patvirtintus Regioninių tarybų nuostatus ir darbo reglamentą.  

Į regionines tarybas atstovus Regioninių tarybų nuostatuose nustatyta tvarka 4 metų kadencijai deleguoja tame etnografiniame regione veikiančios asociacijos, valstybės ir savivaldybių institucijos, susijusios su etninės kultūros globa ir plėtra. 

Dabartinė Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėtis patvirtinta 2019 metų balandžio 2 d. Etninė skultūros globo starybos nutarimu nr. TN-4.

Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos nariai

 1. Zita Mackevičienė, Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininkė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
 2. Audronė Pajarskienė, Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininkės pavaduotoja, Anykščių rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
 3. Kęstutis Stadalnykas, Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininkės pavaduotojas, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojas
 4. Aušra Butkauskienė, Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
 5. Rasa Juodagalvienė, Ignalinos rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
 6. Jurga Roličienė, Jonavos kultūros centro etnokultūros specialistė-režisierė
 7. Gediminas Andrašiūnas, Joniškio kultūros centro Jakiškių ir Kirnaičių skyrių renginių režisierius
 8. Nijolė Adukonienė, Kaišiadorių kraštotyros muziejus, vyriausioji fondų saugotoja
 9. Vilius Marma, Raudondvario kultūros centro etnografas
 10. Alma Pustovaitienė, Kupiškio kultūros centro etnografė
 11. Gintautas Matkevičius, Molėtų rajono savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas
 12. Remigijus Vilys, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas
 13. Vitalija Vasiliauskaitė, Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnioji muziejininkė
 14. Daiva Adamkavičienė, Pasvalio Svalios progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė
 15. Renata Budrienė, Pakruojo kultūros centro direktorė
 16. Germantė Jucevičiūtė-Kluzcynska, Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vyriausioji specialistė
 17. Janina Komkienė, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
 18. Vita Majerienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
 19. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė, Nalšios muziejaus direktoriaus pavaduotoja etninės kultūros veiklai
 20. Vilma Mulevičiūtė-Sabaliauskienė, Ukmergės kultūros centro etninės kultūros specialistė
 21. Asta Sieliūnienė, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja
 22. Ilona Vaitkevičienė, Zarasų krašto muziejaus direktorė
 23. Giedrė Šukytė, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos Lankytojų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistė
 24. Lina Vilienė, Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja
 25. Ala Beliajeva, Radviliškio pradinės mokyklos mokytoja ekspertė
 26. Jonas Vaiškūnas, Molėtų krašto muziejaus Dangaus šviesulių stebyklos vadovas, tinklaraščio www.alkas.lt redaktorius
 27. Violeta Aleknienė, Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė
 28. Džiuljeta Morkūnienė, Panevėžio Romuvos sąjungos narė
 29. Marius Semaška, Sirvėtos regioninio parko vyriausiasis kraštotvarkininkas
 30. Dalia Urbonienė, Tradicinių amatų klubo „Svirnas“ vadovė

Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros globos tarybos nariai

 1. Jurgita Osinskienė, Alytaus rajono savivaldybės, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė).
 2. Marta Šliumpienė, Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė
 3. Lina Balčiūnienė, Druskininkų kultūros centro etnografė
 4. Rūta Vaičekonytė-Chveduk,Kietaviškių seniūnijos kultūrinių renginių organizatorė
 5. Neringa Rasiulienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė etnokultūrai
 6. Vytuolis Valūnas, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
 7. Regina Svirskienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus patarėja
 8. Inga Kudarauskienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
 9. Virginija Žitkauskienė, Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo pedagogė
 10. Aušra Plytninkaitė, Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė
 11. Virginija Vitunskaitė, Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktorė
 12. Gražina Blekaitienė, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykos bibliotekos vedėja
 13. Gintarė Markevičienė, Alytaus krašto muziejaus dailininkė
 14. Juozas Žitkauskas, Vilniaus dzūkulių“ asociacijos pirmininkas
 15. Irutė Eidukienė, Dieveniškių istorinio regioninio parko vyr. specialistė (kultūrologė)
 16. Ilona Šedienė, Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos direktorė
 17. Virginija Pugačiauskienė, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos istorikė
 18. Eglė Liškevičienė, Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo praktinė mokytoja
 19. Daina Pledienė, Lazdijų krašto muziejaus direktorė
 20. Romualdas Povilaitis, Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio pirmininkas
 21. Audronė Lampickienė, Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė
 22. Onutė Drobelienė, Margionių kaimo bendruomenės narė
 23. Dominyka Semionovė, Trakų rajono savivaldybės mero patarėja, Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos pirmininkė,
 24. Dalia Mockevičienė, Vilniaus savivaldybės Grigiškių pradinės mokyklos mokytoja, Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos narė
 25. Miglė Dalgedaitė-Lučiūnė, Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos valdybos pirmininkė, sertifikuota duonos kepėja, edukacijų vedėja
 26. Vaida Naruševičiūtė, Varėnos kultūros centro vyr. folkloro specialistė, folkloro „Žeiria“ vadovė
 27. Marius Galinis, Varėnos kultūros centro renginių vedėjas
 28. Algirdas Juškevičius, Tautodailininkas, drožėjų būrelio vadovas

Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos tarybos nariai

 1. Vilma Griškevičienė, Mažosios Lietuvos tarybos pirmininkė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja
 2. Nijolė Sliužinskienė, Mažosios Lietuvos tarybos pirmininkės pavaduotoja, Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro direktorė
 3. Lukas Bakšys, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas
 4. Eglė Deltuvaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vedėja
 5. Jolita Latakienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
 6. Elena Tarvainienė, Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
 7. Ingrida Jokšienė, Pagėgių savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
 8. Danutė Naujokienė, Tauragės rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja
 9. Jonas Tilvikas, Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų etninės kultūros centro etnologas
 10. Romeda Savickienė, Klaipėdos regiono turizmo tarybos pirmininkė.
 11. Žydrūnas Vičinskas, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto dr., jaunesnysis mokslo darbuotojas
 12. Milda Kontrimė, Klaipėdos universiteto doktorantė, istorikė
 13. Aušra Feser, Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorė
 14. Edita Barauskienė, Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ pirmininkė
 15. Rasa Gailiuvienė, Šilutės rajono savivaldybės Juknaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja
 16. Ramunė Pečiukonytė, Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansamblio „Aušrinė“ vadovė
 17. Zita Genienė, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Istorijos skyriaus vedėja
 18. Arvydas Griškus, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius
 19. Aksavera Mikšienė, Pagėgių savivaldybės kultūros centro etnografė, folkloro ansamblio „Kamana“ vadovė
 20. Liudvika Burzdžiuvienė, Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė
 21. Giedrė Skipitienė, Rambyno regioninio parko direkcijos vyriausioji specialistė (kultūrologė)
 22. Birutė Servienė, Salos etnokultūros ir informacijos centro direktorė
 23. Indrė Skablauskaitė, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorė
 24. Saulius Sodonis, Šilutės kultūros ir pramogų centro vadybininkas

Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos tarybos nariai

 1. Rasa Januškienė, Kalvarijos savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė, Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros programos koordinavimo grupės narė
 2. Laura Lukenskienė, etnomuzikologijos mokslų daktarė, Kauno miesto muziejaus muziejininkė
 3. Agnė Rapulskytė, Kauno rajono Samylų kultūros centro Ilgakiemio laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė
 4. Žibutė Šilingienė, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro direktorė
 5. Birutė Kerušauskienė, Višakio Rūdos kultūros namų vadovė
 6. Dalia Venckienė, Marijampolės kultūros centro vyriausioji etnokultūros specialistė
 7. Laurynas Bernotas, Marijampolės kraštotyros muziejaus vyresnysis muziejininkas
 8. Irena Urbanavičienė, Prienų rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė
 9. Aurelija Papievienė, Šakių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja
 10. Rima Vasaitienė, Zanavykų muziejaus direktorė
 11. Virginija Snudaitienė, Šakių kultūros centro folkloro kolektyvo meno vadovė
 12. Virginija Armanavičienė, Vilkaviškio rajono Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos daugiafunkcio centro dailės mokytoja ekspertė
 13. Aušra Mickevičienė, Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus muziejininkė, edukatorė
 14. Asta Jankeliūnienė, Kalvarijos viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
 15. Ernesta Juodsnukytė, Prienų krašto muziejaus vyriausioji fondų saugotoja
 16. Vilija Kepežinskienė, Kauno tautinės kultūros centro direktorė
 17. Albinas Vaškevičius, Kauno „Tautos namų“ šokių klubo „Ratas“, Kauno r. Garliavos Folkoro klubo „Gegutala“ folkloristas armonikierius
 18. Valentinas Jazerskas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos pirmininkas
 19. Ona Birutė Surdokienė, Marijampolės liaudies menininkų klubas „Mūza“ vadovė, Marijampolės kultūros centro parodų organizatorė
 20. Kęstutis Subačius, Marijampolės  Sūduvos krašto kultūros, istorijos ir mokslo draugijos vicepirmininkas
 21. Agnė Brazaitienė, J. Basanavičiaus gimtinės muziejaus vyriausioji muziejininkė
 22. Eglė Grigaitienė, Vilkaviškio kultūros centro darbuotoja, Amatų centro „Audimo artelė“ audėja

Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos nariai

 1. Virginijus Jocys, Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininkas, Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas
 2. Juozas Pabrėža, Žemaitijos tarybos pirmininko pavaduotojas, Šiaulių universiteto Regionų plėtros vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas
 3. Rūta Vildžiūnienė, Žemaitijos tarybos pirmininko pavaduotoja, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros docentė
 4. Aldona Kuprelytė, Žemaitijos tarybos pirmininko pavaduotoja, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotoja
 5. Kristina Urniežienė, Akmenės rajono savivaldybės skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė,
 6. Arvydas Griškus, Jurbarko krašto kultūros centro direktorius
 7. Nomeda Jokubauskienė, Kelmės rajono savivaldybės kultūros centro laikinai einanti direktorės pareigas
 8. Alma Slušnytė, Klaipėdos rajono savivaldybės Vėžaičių kultūros centro direktorė
 9. Irma Žąsytienė, Kretingos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
 10. Jurgita Šilinskytė, Mažeikių rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
 11. Diana Kanclerė, Klaipėdos Meno psichologijos centro muzikos pedagogė
 12. Silvija Čižaitė-Rudokienė, Raseinių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros  ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė
 13. Aida Liutikienė, Rietavo savivaldybės kultūros centro meno vadovė
 14. Vita Pajarskienė, Skuodo rajono kultūros centro Mosėdžio skyriaus folkloro ansamblio vadovė
 15. Diana Martinaitienė, Šiaulių miesto savivaldybės kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai
 16. Birutė Poškienė, Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorė
 17. Irmina Kėblienė, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktorė
 18. Adma Baltutienė, Žemaičių krašto etnokultūros centro etnografė
 19. Iridija Mockienė, Tauragės kultūros centro padalinių rajone vadovė
 20. Rita Macijauskienė, Telšių rajono savivaldybės kultūros folkoristė, vaikų ansamblio „Čiučiuruks“ vadovė
 21. Laima Kelmelienė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė
 22. Lina Misiulytė, Pagramančio regioninio parko kultūrologė
 23. Sigita Milvidienė, Šiaulių „Aušros“ muziejaus etnografijos skyriaus vedėja
 24. Linas Šedvilas, Varnių regioninio parko vyriausiasis specialistas
 25. Jolanta Skurdauskienė, Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja
 26. Paulius Vaniuchinas, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleris
X